Publikováno: 30.04.2024 09:10
Milí přátelé,

v první polovině května završíme velikonoční dobu oslavou Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha svatého...

Publikováno: 01.04.2024 08:29

Milí přátelé,

vážná atmosféra postní doby a Svatého týdne se ve velikonoční noci proměňuje v něco úplně nového, co předtím svět nezažil...

Publikováno: 03.03.2024 11:27

Milí přátelé,

celý letošní měsíc březen spadá do postní doby, v jeho závěru prožijeme Svatý týden a v jeho posledním dni již oslavíme Zmrtvýchvstání Páně...

Publikováno: 11.02.2024 15:33

Milí přátelé,

vítejte v měsíci únoru. Na jeho počátku, 2...

Publikováno: 06.12.2023 03:58

       Milí přátelé,
přišel zas adventní čas...

Publikováno: 29.10.2023 20:18

Milí přátelé,
vstupujeme opět do dušičkových dnů. Budeme slavit slavnost Všech svatých a Památku všech věrných zemřelých a budeme se modlit za naše blízké...

Publikováno: 02.10.2023 08:33

       Milí přátelé,
první měsíc školního roku máme za sebou a vstupujeme do měsíce října, kdy začíná vysokoškolákům nový akademický rok...

Publikováno: 28.08.2023 17:38

     Milí přátelé,
je před námi měsíc září a s ním nový školní a pracovní rok...

Publikováno: 02.07.2023 18:07

   Milí přátelé,
letní školní prázdniny s sebou nesou i čas dovolených, zvolnění pracovního tempa, čas na odpočinek, na poznávání nového, na všelijaké kutění a záliby a na delší a poklidnější přebývání s blízkými lidmi...

Publikováno: 04.06.2023 14:51

     Milí přátelé,
rychlostí blesku s přiblížil konec školního a pracovního roku a měsíc červen nabídne nejrůznější akce k povznesení našeho ducha...

Publikováno: 01.05.2023 15:07

     Milí přátelé,
skoro celý květen se letos prolíná dvojí duchovní radost: z velikonoční doby a z májových připomínek Matky Boží...

Publikováno: 01.04.2023 18:40

     Milí přátelé,
na Květnou neděli začínáme být v liturgii účastníky vyvrcholení dramatu naší spásy...

Publikováno: 28.02.2023 08:30

    Milí přátelé,
najednou jsme v postní době. Strohá výzdoba kostela, fialová liturgická barva, zvláštní čtení při bohoslužbách, vážné tóny a texty hudby a zpěvu, postní dny, to všechno nám pomáhá, abychom se dokázali vymanit z neúprosného sevření, běhu a tlaku času a našich všedních povinností a vstoupili do svého prostoru ticha, do svého středu, abychom získali zdravý odstup od věcí, dokázali je nahlédnout vyšším rozumem, abychom zaslechli Boží hlas
a nechali se oslovit Bohem v podstatných věcech...

Publikováno: 31.01.2023 16:04

     Milí přátelé,
zdravím Vás všechny pěkně na konci ledna...

Publikováno: 02.01.2023 13:12

     Milí přátelé,
děkuji všem, kdo přispěli ke krásným vánočním bohoslužbám...

Publikováno: 28.11.2022 14:33

     Milí přátelé,
do spěchu našich dnů přichází pozvání...

Publikováno: 30.10.2022 18:10

     Milí přátelé, bratři a sestry,'
zase jsou před námi dušičkové dny...

Publikováno: 01.10.2022 18:53

     Milí přátelé,
posílám všem srdečné podzimní pozdravy...

Publikováno: 27.08.2022 17:03

   Milí přátelé,
snad jsme si všichni během léta aspoň trochu odpočinuli a nabrali sil na těle a na duchu...

Publikováno: 06.07.2022 13:11

     Milí přátelé,
krásnými liturgickými slavnostmi jsme zakončili červen a tím i školní a pracovní rok a prvním pátkem vstoupíme
do dvou letních prázdninových měsíců...

Publikováno: 29.05.2022 17:06

     Milí přátelé,
začátkem června vrcholí velikonoční doba slavností seslání Ducha svatého...

Publikováno: 21.05.2022 13:18

     Milí přátelé,
vstupujeme do přirozeně jarně radostného měsíce května, kdy se zvlášť obracíme k Matce Boží, a nese nás a posiluje zkušenost Svatého týdne, slavnosti Zmrtvýchvstání a potom velikonočního oktávu...

Publikováno: 10.04.2022 15:57

     Milí přátelé,
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne a prostřednictvím obřadů necháváme na sebe a v sobě působit velikonoční tajemství...

Publikováno: 30.01.2022 09:07

   Milí přátelé,
zdravím vás pěkně. Na začátku února budeme mít bohoslužbu na svátek Uvedení Páně do chrámu se svíčkami...

Publikováno: 03.01.2022 07:58

     Milí přátelé,
vstupme do roku 2022 pod ochranou Matky Boží Panny Marie a v Nejsvětějším jménu Ježíšově, jak nám to umožňují liturgické dny 1...

Publikováno: 27.11.2021 16:50

     Milí přátelé,
v adventní době si připomínáme slova kněze po Otčenáši: ať…s nadějí očekáváme požehnaný příchod (advent) našeho Spasitele Ježíše Krista...

Publikováno: 01.11.2021 13:36

     Milí přátelé,
srdečné listopadové pozdravy...

Publikováno: 26.09.2021 18:22

     Milí přátelé,
srdečné podzimní pozdravy...

Publikováno: 29.08.2021 19:40

     Milí přátelé,
zdravím Vás pěkně na začátku nového školního a pracovního roku...

Publikováno: 28.06.2021 16:15

     Milí přátelé,
poslední červnovou neděli nás čeká nevšední, krásná a hluboká příležitost slavit první mši svatou jezuitského novokněze Samuela Prívary, který přijal kněžské svěcení spolu s Petrem Hruškou předcházející sobotu 26...

Publikováno: 05.06.2021 18:13

     Milí přátelé,
zdravím Vás všechny od sv...

Publikováno: 09.05.2021 16:51

     Milí přátelé,
čas letí i v době covidové pěkně svižně...

Publikováno: 09.05.2021 16:43

     Milí přátelé,
děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu velikonočních obřadů v našem kostele...

Publikováno: 28.02.2021 10:46

Milí přátelé,

Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby...

Publikováno: 31.01.2021 13:23

Milí přátelé,
po lednové přestávce se opět setkáváme prostřednictvím našeho Zpravodaje...

Publikováno: 06.12.2020 09:17

Milí přátelé,

vstoupili jsme do koronavirového adventu a máme radost z uvolnění restrikce počtu účastníků bohoslužeb, stále však zůstáváme opatrní a zodpovědní...

Publikováno: 01.11.2020 13:56

Život jde dál a Pán nás vede

Milí přátelé,
měsíc listopad se přihnal nenadále a skrytě, ale je tu...

Publikováno: 03.10.2020 06:15

Prosme, naslouchejme, učme se, konejme

Milí přátelé,
začíná měsíc říjen a s ním se obvykle naplno rozbíhají nejrůznější setkání a aktivity, výuka náboženství, přípravy
na svátosti, studentské bohoslužby, umělecká vystoupení, besedy atd...

Publikováno: 09.09.2020 15:35

Setkání

Vážení a milí návštěvníci našeho kostela, vy, kteří máte užší vazbu k našemu společenství, i vy, kteří přicházíte jen
na některé bohoslužby nebo občas...

Publikováno: 03.07.2020 11:54

Léto a změny

Vstupujeme do času letních prázdnin a dovolených, který přináší příležitosti k odpočinku, k obnovení sil...

Publikováno: 13.06.2020 14:44

Vděčnost

Při svatodušní vigílii v sobotu 30. května jsme byli svědky udílení iniciačních svátostí, které se nemohly konat
o velikonoční vigílii a byly odloženy pro tuto příležitost v závěru doby velikonoční...

Publikováno: 02.03.2020 13:04

Smysl postní doby

Ve znamení popelce jsme vstoupili do postní doby, vyzývající k pokání, k proměně života...

Publikováno: 01.02.2020 14:00

Den zasvěceného života

Svátek Uvedení Páně do chrámu, který slavíme 2...

Publikováno: 06.01.2020 11:33

Prostý vánoční zázrak

Pater Adolf Kajpr SJ v jednom svém kázání uvádí:

Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl...

Publikováno: 30.12.2019 17:27

Advent

Každý z nás má zkušenost s tím, že na něco čas od času čeká...

Publikováno: 06.11.2019 11:59

Smrt a život

Na začátku měsíce listopadu slavíme Vzpomínku na všechny věrné zemřelé...

Publikováno: 30.08.2019 03:42

Návrat P. Adolfa Kajpra SJ

V tomto měsíci si připomeneme kulaté výročí úmrtí P...

Publikováno: 27.06.2019 09:27

Prázdniny

Jsou před námi letní měsíce červenec a srpen, čas dovolených, prázdnin, odpočinku...

Publikováno: 04.06.2019 10:27

Život v Duchu svatém

Velikonoční doba nám vrcholí slavností Seslání Ducha svatého, příchodem Přímluvce, kterého Kristus dává své církvi a skrze něhož stále zůstává s námi...

Publikováno: 05.05.2019 07:13

Velikonoce a Maria

Slavili jsme velikonoční svátky a prožíváme velikonoční dobu, která nám letos trvá až do 9...

Publikováno: 05.05.2019 07:12
Publikováno: 05.05.2019 06:52

V prachu a pokání

Postní doba nám klepe na dveře...

Publikováno: 26.02.2019 15:11

Slova z Panamy

Papež František se účastnil od 23...

Publikováno: 06.01.2019 15:55

Vánoční čas

V liturgii církve Vánoce nejsou jen jednodenní záležitostí, která skončí, když uplyne 25...

Publikováno: 01.11.2018 11:54

Směřování k domovu

V sobotu 29. září, na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, byl ve Všeobecné fakultní nemocnici ve svých 88 letech ve vážném stavu hospitalizován člen naší jezuitské komunity, P...

Publikováno: 03.10.2018 10:04

Jezuitské momenty a růžencový měsíc

Druhá polovina měsíce září nám znovu připomněla některé významné jezuitské momenty z naší historie...

Publikováno: 27.08.2018 04:58

Prosba o požehnání
Měsíc září s sebou přináší začátek školního roku, to znamená i nemálo nových výzev a starostí rodičům, dětem i vyučujícím...

Publikováno: 12.08.2018 18:35

Vděčné ohlédnutí
Přelom konce školního roku a začátku prázdnin pro nás může být příležitostí k ohlédnutí se nazpět za uplynulým rokem...

Publikováno: 12.06.2018 12:23

Svatý Alois Gonzaga SJ

Papež František letos vyzval církev, aby zaměřila svou pozornost zvlášť na mladé lidi...

Publikováno: 16.05.2018 11:45

„Všude blízko svého Krista“

Naše země přivítala v dubnových dnech návrat kardinála Josefa Berana do Prahy...

Publikováno: 09.04.2018 08:16

Velikonoce

Toto roční období, které prožíváme, nám dává tušit, že předobraz Velikonoc je už svým způsobem zapsán v Božím díle stvoření, v našem jarním očekávání nového života...

Publikováno: 02.03.2018 03:27

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče,
tys dal světu svého Syna,
aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali;
shlédni na tyto naše katechumeny a dej,
ať jdou věrně za tvým slovem,
aby je tvůj Syn přijal do své církve,
aby je utvrdil svým svatým Duchem
a vedl je podle svého zaslíbení do věčného království...

Publikováno: 02.02.2018 17:54

Memento na začátku svatopostní doby

     Popeleční středa letos připadá na 14...

Publikováno: 02.02.2018 17:46
Publikováno: 01.12.2017 03:52

Jezuitští svatí

Zkraje prosince si připomínáme hned několik jezuitských světců...

Publikováno: 03.10.2017 12:10

Příklady víry

V neděli 17. září jsme děkovali za příklad víry P...

Publikováno: 01.09.2017 03:54

Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha, žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost...

Publikováno: 07.06.2017 10:43

Duch pravdy
Velikonoční doba pro nás ústí do slavnosti Seslání Ducha svatého, která nám připomíná, že Bůh naplňuje svou církev svým Duchem, aby ona v jeho síle mohla hlásat Krista a jeho evangelium celému světu, aby mohla zprostředkovat poznání Boha všem národům...

Publikováno: 03.05.2017 10:40

Krása Velikonoc

     Prožili jsme velikonoční svátky, na které jsme se dlouhou dobu připravovali, a nyní prožíváme a budeme prožívat celou dobu velikonoční...

Publikováno: 18.04.2017 08:17

Cesta k velikonočnímu tajemství

Zdá se, že to bylo včera, kdy jsme přijímali znamení pokání, popelec, na svá čela, kdy jsme zahajovali dobu postní, čas naší přípravy na Velikonoce, čas nabízející nám řadu zastavení a podnětů k zamyšlení...

Publikováno: 01.03.2017 07:52

Postní doba

Liturgie Popeleční středy nám zprostředkuje Hospodinovu výzvu ústy proroka Joela: Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! (Jl 2,12)

Smyslem a cílem našeho postního snažení není sebemrskačství, ale přiblížení našeho srdce Bohu...

Publikováno: 07.02.2017 08:58

Zasvěcený život

Na 2. února připadá svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy si připomínáme Ježíšovo zasvěcení Otci: Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu! (Lk 2, 22-23)

Tento svátek je od roku 1997 oficiálně také dnem zasvěceného života, a to díky papeži, sv...

Publikováno: 01.01.2017 14:19

Vánoční čas
Prožíváme vánoční čas, slavíme v liturgii příchod očekávaného Spasitele...

Publikováno: 07.12.2016 03:51

Advent
První nedělí adventní jsme vstoupili do doby, která nás zve k hlubšímu soustředění a rozjímání...

Publikováno: 07.11.2016 00:34

Nový generál
Novým, v pořadí třicátým prvním, generálním představeným jezuitské-ho řádu byl 14...

Publikováno: 03.10.2016 04:56

Svědectví víry
V sobotu 17. září jsme si připomněli hned dva jezuity, kteří nám podávají příkladné svědectví víry...

Publikováno: 07.09.2016 11:28

Změna je...
Uplynulé léto bylo ve znamení změn, přesunů a stěhování...

Publikováno: 07.07.2016 04:48

Křídla?
Ano, opravdu, červenec-srpen jsou křídla orla. Tyto měsíce vytvářejí cosi biblického: „a budou ti dva jedno…“ (Mt 19,5)...

Publikováno: 03.06.2016 04:28

Bůh s bohatým Srdcem
Svěží a něžný život je jaro...

Publikováno: 02.05.2016 10:50
Máj věru Mariin
Věru květen! Čí srdce by nevolalo Maria! Oživující krása: křehké barvy, spanilost ratolestí a víc srdce než oči sytící krása nového života...
Publikováno: 28.03.2016 03:31

Velikonoce a re-kreace
Připomínáme si 150. výročí návratu otců Tovaryšstva na Nové Město...

Publikováno: 07.03.2016 09:08

Obnova života
Půst nás zbavuje strachu z kříže a vede ke vzkříšení...

Publikováno: 03.02.2016 02:44

Vděčnost
Denně máme být za co vděčni, a tím více ročně...

Publikováno: 07.01.2016 09:33

Svatý rok milosrdenství

Milosrdní jako Otec

"Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!" Tato slova píše papež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství...

Publikováno: 04.01.2016 03:04

       Milí bratři a sestry, milé děti,

soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazareta...

Publikováno: 27.11.2015 20:13

Ad-venire, při-blížit

„Jest jasný den prosincový, potok na lukách je zamrzlý u břehů a prostředkem proudí, Sázava taktéž...

Publikováno: 19.11.2015 09:06

V římskokatolickém kostele sv. Ignáce z Loyoly a v kostele sv. Štěpána v Praze se snažíme návštěvníky doprovázet na cestě jejich duchovního hledání a růstu...

Publikováno: 02.11.2015 11:56

Requiem je oživení

Odpočinek hledáme, když potřebujeme nabrat síly; odpočíváme, abychom více žily...