Přejete si hovořit s knězem? Přejete si návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Setkání pro zájemce o jezuitský řád

Ignaciánská duchovní cvičení v létě 2024

V Kolínském klášteře je možné přihlásit se na 7-denní ignaciánské exercicie v termínu 7. – 14. července a na 5-denní ignaciánské exercicie v termínu 26. – 31. srpna. Podrobnosti a přihlášky viz kolinskyklaster.org

Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a na lidi v nouzi a na uprchlíky v modlitbě.

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce naleznete zde

Aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce nebo v areálu kolem něj, vstup z Ječné 2, Praha 2. 

Nabídka ignaciánských duchovních cvičení. V Kolínském klášteře je možné přihlásit se na 7-denní ignaciánské exercicie v termínu 7. – 14. července a na 5-denní ignaciánské exercicie v termínu 26. – 31. srpna. Podrobnosti a přihlášky viz kolinskyklaster.org

Oznámení duchovní správy jsou zde.

Plánujeme

1. května (středa)

Po večerní mši svaté první májová.

5. května (neděle)

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

5. května (neděle)

Setkání Velké kafe po mši svaté v 9 hod.

11. května (sobota)

Jarní farní výlet

13. května (pondělí)

Synodní kroužek 18:15 - 20 hod.; modlitba nad Lukášovým evangeliem – Marta s Marií aneb modlitba a práce v souznění, duchovní konverzace na téma Synodální přístup k formaci

14. května (úterý)

Setkání nad Starým zákonem s P. Josefem Blahou

15. května (středa)

14 hod. zádušní mše svatá za zemřelé členy obrodného proudu ČSL a oběti totalit z řad osob zasvěceného života

16. května (čtvrtek)

18:30 společenství rozjímavé modlitby Emauzy

17. května (pátek)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod v čase 14-16:30 hod.

19. května (neděle)

Setkání Dětské kafe po mši svaté v 9 hod.

21. května (úterý)

Setkání nad Starým zákonem s P. Josefem Blahou

30. května (čtvrtek)

18:30 společenství rozjímavé modlitby Emauzy

2. června (neděle)

Při mši svaté v 9 hod. první svaté přijímání dětí.

 

Pomáháme potřebným lidem
     Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu naší snaze pomáhat lidem v sociální nouzi. V minulých dvou letech se pomoc soustředila na lidi postižené válkou na Ukrajině, nyní pomoc směrujeme na větší spektrum lidí, kteří se ocitají díky různým okolnostem v nouzi. Rozhodnete-li se přispět, pošlete, prosíme, nějakou částku na transparentní účet Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Město 2702235647/2010 a do poznámky napište účel, na který chcete přispět. Pokud z tohoto účtu odesíláme nějakou částku, vždy do poznámky k transakci uvádíme, na jaký účel tato částka odchází.


Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.
Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)".       


Finanční zajištění potřeb kostela sv. Ignáce a společenství kolem něj

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb kostela. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Pro příspěvky do Fondu mzdové podpory kněží v Arcidiecézi pražské a pro dary jednotlivým farnostem a pro podporu charitativních a pastoračních projektů je možné využít také platformu Donator zřízenou Arcibiskupstvím pražským.

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 17.05.2024 15:41