Velké kafe

Přejete si hovořit s knězem? Přejete si návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Synodní kroužek

Duchovní správa u sv. Ignáce vás srdečně zve 

na 5. setkání otevřené synodální skupiny

KDY?              26. února 2024                  

KDE?              Ječná ulice 2, Praha

V KOLIK?       18:15 h - 19:30 h.

TÉMA:           Církev "z každého lidu, jazyka i národa"     

OBSAH:         představivá modlitba nad úryvkem ze Skutků apoštolů Pavel káže v Areopagu, hovor nad textem z římského dokumentu Biskupské synody

Rádi uvítáme nové účastníky. Sraz na vrátnici. 

Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a uprchlíky v modlitbě.

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce naleznete zde

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce nebo v areálu kolem něj (Ječná 2, Praha 2). 

Oznámení duchovní správy jsou zde.

Plánujeme

3. února (sobota)

Svatoblažejské požehnání

4. února (neděle)

Setkání Velké kafe po mši svaté v 9 hod.

8. února (čtvrtek)

Setkání Emauzy; sraz na vrátnici Ječná 2 v 18:30 hod.

14. února (středa)

Popeleční středa

16. února (pátek)

Možnost svátosti smíření pro děti a doprovod 14–17 hod. V 16:50 první křížová cesta.

17. února (sobota)

Postní duchovní obnova 9–10:30 hod.

18. února (neděle)

Přijetí čekatelů křtu při mši svaté v 9 hod.

Setkání Dětské kafe po mši svaté v 9 hod.

22. února (čtvrtek)

Ve čtvrtek 22. února v 16 hodin vernisáž výstavy o tajemníkovi Lidové strany a politickém vězni Bedřichu Hostičkovi.

Setkání Emauzy; sraz na vrátnici Ječná 2 v 18:30 hod.

25. února (neděle)

Svatopetrská sbírka na bohoslovce

26. února (pondělí)

Setkání synodního kroužku 18:15–19:30

Pozvánka

1. března (pátek) první pátek - 16:45 křížová cesta, po večerní mši svaté výstav NSO a litanie, po bohoslužbě úklid kostela
3. března (neděle) 3. neděle postní - během mše sv. v 9 hodin první skrutinium čekatelů křtu, také přijetí do církve dospělého, po bohoslužbě setkání "velké kafé"
4. března (pondělí)

Setkání synodního kroužku 18:15–19:30

Pozvánka

 

 

Pomáháme potřebným lidem
     Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu naší snaze pomáhat lidem v sociální nouzi. V minulých dvou letech se pomoc soustředila na lidi postižené válkou na Ukrajině, nyní pomoc směrujeme na větší spektrum lidí, kteří se ocitají díky různým okolnostem v nouzi. Rozhodnete-li se přispět, pošlete, prosíme, nějakou částku na transparentní účet Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Město 2702235647/2010 a do poznámky napište účel, na který chcete přispět. Pokud z tohoto účtu odesíláme nějakou částku, vždy do poznámky k transakci uvádíme, na jaký účel tato částka odchází.


Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.
Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)".       


Finanční zajištění potřeb kostela sv. Ignáce a společenství kolem něj

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb kostela. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského www.apha.cz

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 25.02.2024 14:57