Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Ignaciánská spiritualita a tradice Východu

Autoři: Samuel Privara Javier Melloni.


Mohou se jednotlivé
náboženské tradice
navzájem něčím obohatit?
Více zde.

Aktuálně

Pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, blízké, přátele, známé a uprchlíky v modlitbě.

8. června (čt) Svatoignácký hudební sbor doprovodí liturgii slavnosti Těla a Krve Páně v 17:30 h.
11. června (ne)                    Při bohoslužbě v 9:00 h. přijmou některé děti poprvé Eucharistii.
Plánované hodnocení Noci kostelů se z organizačních důvodů neuskuteční. Své náměty, prosíme, pište na farní email.
15. června (čt) Emauzy - modlitba s Písmem svatým od 18:30 hod.
20. června (út) Primiční mše sv. v 6:15 h. novokněze Jakuba Žákavce a po večerní mši svaté od 18:15 setkání našeho farnosti u příležitosti konce školního roku – za příznivého počasí
25. června (ne) Svatopetrská sbírka na bohoslovce *
28. června (st) Poslední studentská bohoslužba během toto školního roku

1. července  - 31. srpna bude Prázdninový provoz farnosti. Podrobnější informace budou zveřejněny po 15. červnu.

Pravidelné aktivity pořádané Duchovní správou kostela sv. Ignáce v týdenním rytmu naleznete zde.
Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela

Oznámení duchovní správy z neděle 4. června 2023 jsou zde.

Plánujeme

1. července  - 31. srpna Prázdninový provoz farnosti
  6. srpna (neděle)          Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) *
 24. září (neděle) Svatováclavská sbírka na církevní školství *  
 22. října (neděle) Sbírka na misie *
 5. listopadu (neděle) Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi *
 19. listopadu (neděle) Sbírka na podporu katolických médií *
   3. prosince (neděle) Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) *

Vysvětlivky:
* V plánu na rok 2023 jsou zahrnuty jsou všechny plánované sbírky rámci bohoslužeb. Některé jsou vyhlášeny Svatým stolcem, ČBK či Arcibiskupstvím pražským.


Pomáháme Ukrajině a dalším potřebným lidem
     Tovaryšstvo Ježíšovo, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu (Ukrajina X Rusko) 
a v zemích sousedních. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu naší společné snaze pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Za uplynulý rok (únor 2022-únor 2023) se nám společně povedl neskutečný kus práce. Díky vašim štědrým darům jsme mohli podpořit materiálně nespočet uprchlíků a lidí bez domova na Ukrajině, v Polsku i přímo
u nás. Tak jako nekončí válka na Ukrajině, a objevují se nové výzvy – zvláště v důsledků růstu cen, nekončí ani naše pomoc. Naopak, pokusíme se ji rozšířit tak, abychom dokázali obsloužit větší spektrum lidí, kteří se ocitají díky různým okolnostem v nouzi.

Děkujeme vám, že jste s námi a umožníte nám pomáhat. Více zde.


Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.
Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)".       


Finanční zajištění potřeb farnosti

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela
(č. ú. 2902133346/2010) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského nebo zde.

                                         Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 04.06.2023 15:26