Nejbližší události

Vážení a milí,
mimořádná opatření vyhlášená vládou České republiky v souvislosti s probíhající epidemií a následné pokyny České biskupské konference výrazně změnily způsob, jímž je spojeno a jímž působí naše společenství.

Kostely sv. Ignáce a sv. Štěpána jsou do odvolání uzavřeny, protože zde za nastalé situace není možné dodržovat platná bezpečnostní a hygienická opatření, která by Vás náležitě chránila, a také proto, aby byli kněží k dispozici těm potřebným, kteří jsou uzavřeni ve svých domovech nebo v nemocnicích.

To ale neznamená, že se naše společenství rozpadlo nebo že ustala jeho činnost. Funguje prostě jinak, než jsme zvyklí. Potvrzuje se, že počítačová gramotnost „naší farnosti“ je zcela rozdílná, a tudíž jsme zvolili dvě možnosti čtení stejných informací. Také jsme udělali 3. možnost a tou je telefonát - přeříkání základních informací (někteří nemají internet vůbec).

1.možnost: Základní informace naleznete v následujících odkazech – stačí na ně postupně kliknout:
Bohoslužby, adorace a modlitba
Návštěva kněží u seniorů či nemocných
Zpověď a plnomocné odpustky
Peněžní sbírka
Akce a výpůjčky prostor
Noviny Katolický týdeník a listy Nedělní liturgie
Četba životopisů svatých – činnost na doma
Povzbuzující citát z bible – činnost na doma
Přemýšlení do budoucna – činnost na doma

2. možnost: Zde si v celku můžete přečíst základní informace bez klikání.

Bohoslužby, adorace a modlitba na úmysly potřebných
Veřejné bohoslužby neprobíhají. Intence z bohoslužeb odslouží kněží při soukromé bohoslužbě.

Přenos mší svatých na internetu začne vždy v 17:20 h., mše sv. v 17:30 h. (pondělí až sobota). V neděli je možno se takto účastnit bohoslužby v 9:00 h. a 17:30 h. Klikněte na tento odkaz. Až začne přenos, uvidíte na domovské stránce našeho youtube kanálu obrázek. Na ten klikněte a spustí se přímý přenos. Možná budete mít problém s hlasitostí zvuku… nedaří se nám jej optimálně nastavit vzhledem k architektonické podobě kostela – ozývají se ozvěny. Pro případné technické nastavení pište na e-mail: info@kostelignac.cz

Na stránce www.cirkev.cz, téma: Koronavirus, se objevují návody pro nedělní modlitbu v rodině.

Eucharistické adorace se lze ve čtvrtek po večerní mši sv. účastnit stejným způsobem jako bohoslužeb.

Modlitba na úmysly potřebných je za nastalých okolností to, čím může každý z nás pomoci druhým nejsnáze.
Na farním webu naleznete v záložce Mše a zpovědi seznam úmyslů, za které se můžete modlit. Bude obměňován
a doplňován. Lze přidat i Váš úmysl, pokud ho sdělíte přes e-mail: info@kostelignac.cz nebo na tel. čísle 221 990 200. Pamatujme také na potřeby univerzální církve a odlehlých částí světa a na úmysly papeže Františka.

Návštěva kněží u seniorů či nemocných je možná. V případě potřeby se na nás obraťte na tel. č. 221 990 200, nebo na e-mailu: info@kostelignac.cz.

Zpověď a plnomocné odpustky
Pro dobu mimořádných opatření připomínáme: Boží odpuštění si lze vyprosit i mimo rámec této svátosti kající modlitbou, jíž Pánu předložíme své viny i prosbu o jejich odpuštění.

Svatý stolec umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Podrobnosti jsou uvedeny na stránce www.cirkev.cz, téma: Koronavirus.

Peněžní sbírka pro potřeby farnosti
Někteří máte starost (a oprávněnou) o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s tím, že ustal příjem ze sbírek při bohoslužbách. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č. ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky
(č. ú. 2501753536/2010). Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.

Akce a výpůjčky prostor
Všechny akce (např. Velikonoční koncert) a výpůjčky prostor pro všechna společenství i sbory (včetně nácviku sólových zpěvů) jsou do odvolání zrušeny.

Přihlašování na Jarní výlet bude záviset na vývoji mimořádných opatření. Cílem výletu 9. 5. 2020 jsou zámek Častolovice a Neratov. Cena je obvyklých 400,- Kč.

Noviny Katolický týdeník a listy Nedělní liturgie
Noviny Katolický týdeník a listy Nedělní liturgie si lze vyzvednout v průjezdu jezuitské rezidence u dveří do věže: obojí je tam volně k dispozici. Katolický týdeník si lze po dobu mimořádných opatření bezplatně stahovat na stránce www.katyd.cz.

Četba životopisů svatých – činnost na doma
Ve farním Zpravodaji se objevují Liturgické kalendáře světců. Většinou se pouze dozvíte, kdy má kdo svátek. Už delší čas pomýšlíme na to, že by se u některých světců mohla objevit Vaše úvaha, která by neposkytovala životní běh dotyčné osoby, ale snažila se odpovědět na otázky: „Kým byl pro něj Ježíš? Jak se Bůh projevil v jeho životě?
Jak tento člověk odpověděl na Boží výzvu ke svatosti? Jak můžeme příklad tohoto světce následovat?“

Takže kdo máte čas a chuť – tvořme společně encyklopedii svatých! Vyberte si světce a zašlete nám příslušné „heslo“! Mělo by mít tuto formu: Jméno světce. Století a země ve které žil. Základní činnost, kterou vykonával. Čím Vás oslovil (ve smyslu výše uvedených otázek). Pramen, ze kterého jste čerpali – kniha, film, audiokniha.

Příspěvky zašlete na info@kostelignac.cz nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2. O přijetí textu rozhoduje duchovní správa. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Pokud je duchovní správa využije (nejen
do Zpravodaje), nebude uvádět jméno zasílajícího ani autora.

Povzbuzující citát z bible – činnost na doma
Chtěli bychom sesbírat citáty z bible, které jsou Vaší radostí a obohacují Vás nebo Vám pomáhají v nelehkých chvílích. Rádi bych je pak využili např. při Noci kostelů. Máte-li nějaké takové „slovo“, napište je na info@kostelignac.cz
nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2.

Přemýšlení do budoucna – činnost na doma
Karanténní opatření poskytují prostor k úvahám o tom, jak bychom měli rozvíjet život, působení a služby našeho společenství v budoucnosti. Máte-li nějaký nápad nebo potřebu, podělte se s námi! Třeba to bude to pravé.
Pište na info@kostelignac.cz nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2.


Liturgie v čase bez liturgie je nový aktuální seriál videí, který naleznete na www.liturgie.cz Videa se týkají např. duchovního svatého přijímání, liturgie v domácím prostředí - v rodině...


Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ - sbírka.


 

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 25.03.2020 12:49