Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Ignaciánská spiritualita a tradice Východu

Autoři: Samuel Privara, Javier Melloni.


Mohou se jednotlivé
náboženské tradice
navzájem něčím obohatit?
Více zde.

Oznámení duchovní správy

(25. neděle v mezidobí - 24. září 2023)

Zveme nás dnes na první setkání „Dětské kafe“ vhodné zvláště pro rodiny s dětmi. Koná se v Sále Ignáce Raaba,
kam se dostanete přes zákristii a přes dvůr. Děti tam mají zázemí na hraní.

V pondělí, v úterý a ve středu běží katecheze pro děti a setkání s nejmenšími. Informace o časech najdete na webu
a ve vývěskách. V úterý 26. září začnou přípravy na křest a v pondělí 2. října přípravy na biřmování. Mohou sloužit
i k restartu a osvěžení víry již pokřtěných. Nabídněte, prosím, tyto možnosti vzdělání ve víře svým blízkým a známým.

Ve čtvrtek 28.9. na sv. Václava je státní svátek, bude tedy sobotní provoz bohoslužeb a zpovídání a odpadá večerní adorace.

V zákristii je možné přihlásit se na zájezd na poutní místo Skoky, zámek Chyše a do kostela v Lukové v sobotu
7. října a spolu s úhradou ceny 700,- Kč/osobu.

Sbírka této neděle (24. září) bude odeslána na podporu církevního školství.

Podrobnější informace naleznete na webu a nástěnkách.

 

 

 

                              
 


 


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 09.11.2020 20:45
Aktualizováno: 25.09.2023 10:23