Oznámení duchovní správy

(29. neděle v mezidobí - 17. října 2021)

Dnes (17. října) ve 14 hodin proběhne v našem kostele ekumenická bohoslužba v rámci festivalu Mene Tekel za oběti totalitních režimů a večer v 19 hodin zveme na varhanní koncert. V podání Taťjany Tiščenko zazní mimo jiné i varhanní skladby spojené s jezuitskými chrámy.

V pondělí v 18:45 je možné připojit se k přípravě dospělých k biřmování a v úterý v 18:30 k přípravě ke křtu.

Sbírka příští neděle (24. října) bude odeslána na podporu Papežských misijních děl.

Mši svatou u sv. Štěpána příští neděli (24. října) v 11 hodin doprovodí kantáty J. S. Bacha v provedení Svatogothardského sboru a orchestru z Prahy – Bubenče.

Publikováno: 09.11.2020 20:45
Aktualizováno: 17.10.2021 17:20