Oznámení duchovní správy

(6. neděle velikonoční - 9. května 2021)

Během května máme ve všední dny po večerní mši svaté tradiční májová zastavení s krátkou četbou a litaniemi.

Doufáme, že v pátek 28. května bude moci proběhnout Noc kostelů a připravujeme na ni velmi jednoduchý program. Neobejdeme se bez dobrovolníků. Ozvěte se, prosím, co nejdříve pastorační asistentce. Využijme příležitosti k setkáním s lidmi mimo prostředí církve.

Od 17. května bude v omezeném režimu obnoveno náboženství pro děti. Rodiče dětí přihlášených na setkání dostanou informace e-mailem.

Vyšlo nové číslo Zpravodaje, najdete je na obvyklých místech v kostele a na webu.

Příští neděli bude první sbírka do nového fondu mzdové podpory duchovních. Z něj bude hrazeno služné kněží pracujících v arcidiecézi, Je jich nyní přes dvě stě, včetně kněží řeholních. Širší informace najdete ve vývěsce
a na webu kostela a arcidiecéze.

 

Publikováno: 09.11.2020 20:45
Aktualizováno: 09.05.2021 16:06