Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Roráty 2022

Během Adventu zpíváme          při ranních bohoslužbách staré české liturgické písně, tzv. roráty. Více zde.

Oznámení duchovní správy

(1. neděle adventní – 27. listopadu 2022)

Touto nedělí začínáme společně vyrábět figurky a připravovat hvězdičky s modlitbou díků do našeho betléma v kapli sv. Libora.

Při ranních bohoslužbách budeme, během Adventu, zpívat tzv. roráty. V pátek vás zveme na bohoslužbu v 6:15 h., která bude za světla svící. Poté bude možnost společné snídaně v Družinském sále.

Ve čtvrtek 1. prosince zveme od 18:30 h. na „ochutnávku Duchovní obnovy, která bude během Postu“. Je připravena ukázka na téma „Bůh (je) přítomný ve všech oblastech tvého život“ s modlitbou chval. Na tento večer není nutné se předem hlásit! Přicházejte do Družinského sálu vchodem z Ječné

Příští neděli 4. prosince bude po bohoslužbě v 9:00 h. setkání „Velké kafe“. Kdo byste chtěl pomoci s jeho přípravou
– přijďte, prosíme v 8:30 h. do Družinského sálu. Děkujeme.

V pondělí 5. prosince přijde do naší farnosti sv. Mikuláš, aby se setkal s maličkými dětmi. Více informací naleznete
na webu a ve Zpravodaji.

Vzadu v kostele je k dispozici nové číslo Zpravodaje.

 


 

 

 

Publikováno: 09.11.2020 20:45
Aktualizováno: 28.11.2022 08:54