Přejete si hovořit s knězem? Návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Roráty 2022

Během Adventu zpíváme          při ranních bohoslužbách staré české liturgické písně, tzv. roráty. Více zde.

Mše a zpovědi


Možnost online přenosů bohoslužeb je https://www.youtube.com/c/kostelignac

Kázání z neděle 27. listopadu 2022 je zde. K dispozici je také archiv starších kázání.

Liturgické texty s komentáři zde.

Možnost vyhledat bohoslužby na území České republiky je zde.


Pomáháme Ukrajině
Kdo a jak?
Tovaryšstvo Ježíšovo, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu a v zemích sousedních. Více zde.

Publikováno: 16.03.2017 21:00
Aktualizováno: 28.11.2022 08:43