Mše a zpovědi


Bohoslužby, zpovídání a adorace o prázdninách

O letních prázdninách (červenec, srpen) jsou mše sv. takto: pondělí až sobota 7:30 a 17:30 hod.
Kostel bude otevřen v 7:15 hod.
Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 hod.

Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30 hod.
Kostel otevřen v 6:45 hod.
Možnost svátosti smíření není.

Rovněž o prázdninách nebudou čtvrteční adorace.


Modlitba na úmysly potřebných 
Na farním webu naleznete v záložce Mše a zpovědi seznam úmyslů, za které se můžete modlit. Bude obměňován
a doplňován. Lze přidat i Váš úmysl, pokud ho sdělíte přes e-mail: info@kostelignac.cz nebo na tel. čísle 221 990 200. Pamatujme také na potřeby univerzální církve a odlehlých částí světa a na úmysly papeže Františka.

Modlitební úmysly:
za rodinu s malými dětmi - hledají bydlení
za muže, který má existenční starosti


Peněžní sbírka pro beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ
Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky
(č. ú. 2501753536/2010). Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem
na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru. Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 16.03.2017 21:00
Aktualizováno: 01.08.2020 21:05