Velké kafe

Přejete si hovořit s knězem? Přejete si návštěvu nemocného?

Kontaktujte nás
na tel.: 221 990 200, 
přes farní email 
nebo přímo rektora kostela.
Děkujeme.

Velikonoční koncert

Jarní výlet

Adorace za povolání

Mše a zpovědi


Možnost online přenosů bohoslužeb je https://www.youtube.com/c/kostelignac.

Liturgické texty s komentáři zde.

Možnost vyhledat bohoslužby na území České republiky je zde.

 

Publikováno: 16.03.2017 21:00
Aktualizováno: 07.04.2024 14:18