Peněžní sbírka pro farnost


Někteří máte starost (a oprávněnou) o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s tím, že ustal příjem ze sbírek při bohoslužbách. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č.ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).
Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ
a peněžní sbírka.

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava na svátosti, čtvrteční setkání mládeže...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, setkání „Velké kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování. Proces blahořečení a peněžní sbírka

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

Aktualizováno 23.3.2019

Sbírka na činnost charit


Charity v naší arcidiecézi stále pracují a i když se o nich v médiích moc nehovoří, pracují v nelehkých podmínkách a z velké části se starají o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné.
Plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat a proto vás prosím, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011 / 5500
Variabilní symbol: 2303


Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

30 ned C – Modlitba a pravda - 27.10.2019 – Lk 18, 9-14 Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
27.10.2019 Kardinál Špidlík mezi námi.
31.07.2019 Poutní slavnost 2019
24.05.2019 Noc kostelů 2019
18.05.2019 Farní výlet
20.04.2019 Velikonoční vigilie 2019
15.12.2018 Dny víry, advent 2018
01.12.2018 1. adventní neděle 2018

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.