Blahořečení

17.09.2017

Duchovní správa u kostela sv. Ignáce s radostí oznamuje, že generální představený Tovaryšstva Ježíšova, P. Arturo Sosa, vyhověl žádosti provinciála České provincie P. Josefa Stuchlého a vyslovil souhlas s tím, aby byl zahájen beatifikační proces P. Adolfa Kajpra.
Jeho blahořečení se tak stalo věcí celého jezuitského řádu a proto je svěřen tzv. generálnímu postulátorovi.

Pro první fázi, která probíhá na diecézní úrovni, byl vícepostulátorem jmenován prof. Vojtěch Novotný z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho úkolem je, aby připravil obsáhle dokumentovanou žádost o to, aby byl proces zahájen také na úrovni Pražské arcidiecéze, neboť rozhodující slovo má v tuto chvíli pražský arcibiskup.
Na něm bude rozhodnutí o tom, zda zahájí šetření o životě a mučednické smrti Božího služebníka Adolfa Kajpra. Jeho součástí bude také snaha zjistit, zda věřící chovají P. Adolfa Kajpra v úctě a prosí ho o přímluvu u Hospodina.
Neboť smyslem beatifikace je právě toto: oslavit Trojjediného Boha, poděkovat mu a představit jeho blahoslaveného jako přímluvce a příklad zdařilého křesťanského života.

Duchovní správa prosí všechny ty, kdo mohou podat osobní, listinné nebo fotografické svědectví o P. Adolfu Kajprovi, a také všechny ty, kdo mohou podat svědectví o tom, že byli pro jeho přímluvu vyslyšeni, aby se obrátili na prof. Vojtěcha Novotného nebo na P. Pavla Bačo, rektora kostela.

Publikováno: 17.09.2017 21:53
Aktualizováno: 17.09.2017 22:00