Úvod

Křesťanství je podobné cestě k Bohu, na níž následujeme Ježíše Krista spolu s těmi, kdo v něho věří. Církev – z řeckého kyriaké: „ta, která patří Pánu“ – nabízí všem, kdo hledají Boha, své služby.

Mezi nimi stojí v popředí: doprovázení, vzdělávání, svátosti. Doprovázení se uskutečňuje například rozhovorem s knězem. Vzdělávání ve víře napomáhá lepšímu poznání Boha, a to jak těm, kdo o přijetí víry teprve uvažují, tak i těm, kdo již uvěřili, dětem i dospělým. Boží dobrota vstupuje do klíčových situací našeho života i prostřednictvím viditelných znamení, tzv. svátostí, jež ustanovil sám Ježíš Kristus: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, manželství. Sedmou svátost přijal kněz, jehož Kristus učinil služebníkem všech, kdo chtějí žít s Bohem.

Dalšími službami jsou např. žehnání, návštěvy nemocných, pohřby.

V případě zájmu o jakoukoli svátost nebo službu nás kontaktujte přes email farnosti nebo přímo rektora kostela. Děkujeme.

 

 

Publikováno: 02.11.2015 12:21
Aktualizováno: 16.10.2022 05:38