Pravidelné aktivity

  • Níže jsou uvedeny aktivity pořádané Duchovní správou u kostela sv. Ignáce. Nejsou zde zapsány pravidelné bohoslužby…
  • Kolem kostela sv. Ignáce jsou pořádány i aktivity, které zde zveřejněny nejsou např. programy Vysokoškolského katolického hnutí.
pondělí
15:30 - 16:30 h. Katecheze dětí (týdenní rytmus)
od 18:30 h. Příprava na biřmování (týdenní rytmus)
úterý
18:30 - 20:30 Svatoignácký sbor (týdenní rytmus)
od 18:30 h. Základy křesťanství a příprava na křest (1. rok) (týdenní rytmus)
středa
14:30 - 15:30 Katecheze dětí (týdenní rytmus)
15:15 - 16:00  Katecheze dětí (týdenní rytmus)
16:10 - 17:00 Katecheze dětí (týdenní rytmus)
čtvrtek
10:00 - 11:30 setkání Káva o desáté (týdenní rytmus)
od 18:30  Příprava na křest (2. rok) (týdenní rytmus)
od 18:30 Emauzy (čtrnáctidenní rytmus)
pátek
9:30 - 11:00 Setkání s nejmenšími (týdenní rytmus)
14:00 - 17:00 Možnost svátosti smíření pro děti a jejich doprovod (měsíční rytmus)
18:30 - 20:00 Liturgická schola (týdenní rytmus)
18:30 Svépomocný úklid kostela s následným posezením (týdenní rytmus)
neděle
8:30-9:00 Liturgická schola (týdenní rytmus)
po bohoslužbě v 9:00 setkání "Velké kafe" (měsíční rytmus)
po bohoslužbě v 9:00 setkání "Malé kafe" (měsíční rytmus)
po bohoslužbě v 9:00 setkání "Dětské kafe" (měsíční rytmus)

 

Publikováno: 07.10.2021 14:22
Aktualizováno: 25.09.2023 12:59