Pravidelné aktivity

  • Níže jsou uvedeny aktivity pořádané Duchovní správou u kostela sv. Ignáce. Nejsou zde zapsány pravidelné bohoslužby…
  • Kolem kostela sv. Ignáce jsou pořádány i aktivity, které zde zveřejněny nejsou např. programy Vysokoškolského katolického hnutí.
pondělí
14:30 - 15:30  Katecheze dětí (týdenní rytmus)
15:30 - 16:30  Katecheze dětí (týdenní rytmus)
od 18:30 Příprava na biřmování (týdenní rytmus)
úterý
18:30 - 20:30 Svatoignácký sbor (týdenní rytmus)
od 18:30  Základy křesťanství a příprava na křest (1. rok) (týdenní rytmus)
středa
14:30 - 15:30 Katecheze dětí (týdenní rytmus)
15:15 - 16:00  Katecheze dětí (týdenní rytmus)
čtvrtek
10:00 - 11:30 setkání Káva o desáté (týdenní rytmus)
od 18:30  Příprava na křest (2. rok) (týdenní rytmus)
od 18:30 Emauzy (čtrnáctidenní rytmus)
od 18:15 Adorace (týdenní rytmus)
pátek
14:00 - 17:00 Možnost svátosti smíření pro děti a jejich doprovod (měsíční rytmus)
po večerní mši svaté cca18:10 Svépomocný úklid kostela s následným posezením (týdenní rytmus)
neděle
8:30-9:00 Liturgická schola (týdenní rytmus)
po bohoslužbě v 9:00 setkání Velké kafe (měsíční rytmus)
po bohoslužbě v 9:00 setkání Malé kafe (dle aktuální potřeby)
po bohoslužbě v 9:00 setkání Dětské kafe (měsíční rytmus)

 

Publikováno: 07.10.2021 14:22
Aktualizováno: 18.02.2024 21:30