Setkání "Velké a malé kafe"

„Velké kafe“ (též: Farní kafe)


Jde o setkání farníků, kněží a přátel kostela sv. Ignáce z Loyoly, které nám umožňuje, abychom se my, kteří se vídáme na bohoslužbách, lépe poznali a více sblížili. Koná se většinou začátkem měsíce po nedělní mši svaté v 9:00 hod.

Podává se káva a drobné občerstvení. Donesete-li "něco na zub", určitě všechny potěšíte. Akce je zdarma, ale příspěvky jsou vítány. Koná se v Družinském sále a přilehlých prostorách, jež umožňují posezení u stolů. K dispozici je kout pro nejmenší, větší děti mohou hrát ping-pong
či stolní fotbal. 

Do sálu se dostanete tak, že projdete sakristií a kolem farní knihovny (skvělá příležitost
pro zápůjčku knihy, časopisu nebo CD!) do 1. patra věže kostela. Odchází se dvorem rezidence přímo do Ječné ulice. Prosíme, nevyužívejte přitom zahradu Tovaryšstva Ježíšova.

Těšíme se na Vás!„Malé kafe“


Jde o neformální setkání farníků, kněží a přátel kostela sv. Ignáce z Loyoly. „Malé kafe“ nenahrazuje „Velké“ čili farní kafe, ale je příležitostí pro ty z nás, kteří se mohou a chtějí setkávat častěji. Není vyhlašováno dopředu a to, zda se koná, se zjistíte v sakristii po nedělní mši sv. v 9:00 hod.

Podává se káva a drobné občerstvení. Donesete-li "něco na zub", určitě všechny potěšíte. Akce je zdarma, ale příspěvky jsou vítány. Koná se v Družinském sále a přilehlých prostorách, jež umožňují posezení u stolů. K dispozici je kout pro nejmenší, větší děti mohou hrát ping-pong
či stolní fotbal.

Do sálu se dostanete tak, že projdete sakristií a kolem farní knihovny (skvělá příležitost
pro zápůjčku knihy, časopisu nebo CD!) do 1. patra věže kostela. Odchází se dvorem rezidence přímo do Ječné ulice. Prosíme, nevyužívejte přitom zahradu Tovaryšstva Ježíšova.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 


 
Publikováno: 02.11.2015 10:27
Aktualizováno: 01.03.2017 08:58