Proč Zpravodaj?

V římskokatolickém kostele sv. Ignáce z Loyoly a v kostele sv. Štěpána v Praze se snažíme návštěvníky doprovázet na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Zvěstujeme Ježíše Krista a jeho evangelium, usilujeme o živý vztah k Bohu. Slavíme bohoslužby, poznáváme křesťanskou víru a nabízíme další duchovní i společenské aktivity. Informovanosti slouží náš Zpravodaj.

Máte-li náměty či připomínky ke Zpravodaji, napište nám, prosíme zde.

 
Publikováno: 19.11.2015 09:06
Aktualizováno: 27.11.2015 20:08