Vánoce 2015

       Milí bratři a sestry, milé děti,

soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazareta. Myslím na vaše rodiny, na radosti a starosti. Prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí o bezpečí a budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, trýzněné nesvorností či nevěrou.

Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost
a lásku. Poznáváme, jakou máme v jeho očích cenu, protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími dětmi. Každá lidská bytost je Božím dítětem, a tedy naším bratrem. Kéž by si to uvědomila i naše společnost! Každá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je, protože ve tváři každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy či kultury, se zračí Boží obraz.

Milé děti, opětujte lásku Ježíši a podle jeho příkladu buďte poslušné, vlídné a laskavé. Učte se být jako on oporou svých rodičů. Buďte skutečnými Ježíšovými kamarády a vždy se k němu s důvěrou obracejte. Modlete za sebe, za své rodiče, příbuzné, učitele a kamarády. Vyprošuji vám ochranu Ježíše, jeho Neposkvrněné Matky a sv. Josefa.

                 (Svatý otec Benedikt XVI. u Pražského Jezulátka 2010)

Vánoce v kostele sv. Ignáce

24. 12.              ŠTĚDRÝ DEN
  6:30                adventní mše svatá
  7:30                poslední roráty; mše svatá
16:00                mše sv. – „vánoční“ pro rodiny s dětmi
24:00                půlnoční; varhany a koledy

25. 12.              HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 
  7:00                vánoční mše jitřní
  9:00                vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi
11:00                mše sv. – latinská; hudbou doprovází Svatoignácký sbor
17:30                vánoční mše sv. večerní s lidovými zpěvy

26. 12.              SVÁTEK  SVATÉHO  ŠTĚPÁNA
  7:00                mše sv. se zpěvem koled
  9:00                mše sv. pro rodiny s dětmi
11:00                mše sv. – latinská
17.30                mše sv. se zpěvem koled
31. 12.              sv. Silvestra  6:15; 7:30; 17:30; 23:15 (Družinská kaple)
1. 1.                  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 7:00; 9:00; 11:00; 17:30

Vánoce v kostele sv. Štěpána
24. 12.   ŠTĚDRÝ DEN             
17:00    mše svatá, vánoční vigilie
25. 12.   HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ   11:00  
26. 12.   SVÁTEK  SVATÉHO  ŠTĚPÁNA, PATRONA KOSTELA A NAŠÍ FARNOSTI    11:00 poutní mše sv.
1. 1.       SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE v 11:00


Setkání u „velkého kafe“ bude 25. 12. v sále Ignáce Raaba.

Duchovní obnova pro dospělé bude 2.1. 2016.

Pravidelné čtvrteční adorace budou od 7.1. 2016 cca od 18:15.

Možnost přispět na tříkrálovou sbírku bude v neděli 10.1.

 

 

 

 

 

Publikováno: 04.01.2016 03:04
Aktualizováno: 04.01.2016 03:06