Zpravodaj - září 2021

     Milí přátelé,
zdravím Vás pěkně na začátku nového školního a pracovního roku. Doufám, že jste si během léta aspoň trochu odpočinuli na těle i na duchu.  Koronavirové cifry se zatím drží v rozumných mezích, a tak se dále modlíme a doufáme, že budeme letos moci začít s pravidelnými aktivitami v kostele a kolem něj a pokračovat v nich. V září nás budou provázet především naši čeští svatí Ludmila a Václav. V sobotu 18. září v 11 hodin se bude slavit poutní mše svatá
na Tetíně a v úterý 28. září v 10 hodin ve Staré Boleslavi.

V našem kostele připomínám zejména mši svatou na poděkování za život a příklad víry P. Adolfa Kajpra v neděli
19. září v 9 hodin.

Naše společenství by mohlo a mělo mít misijní charakter, a proto Vás prosím, abyste vhodným způsobem šířili informace o vyučování náboženství pro děti a o možnosti seznámení se s křesťanskou vírou a přípravy na svátosti pro mladé i starší dospělé.

Přečtěte si, prosím, určitě informaci o nové mobilní aplikaci Ignaciánský examen, podle které je možné různými způsoby začít praktikovat zásadně důležitou denní modlitbu examen. Děkujeme otci Samuelovi za tento jeho cenný příspěvek k jubilejnímu Ignaciánskému roku. Modlitba examen nezatěžuje naši mysl, ani neunavuje, ale otevírá nám srdce na vynalézavé působení Boží v našich životech, o které se můžeme denně opírat, ve kterém můžeme pokaždé v důvěře spočinout a které nás může sytit a obnovovat svou duchovní energií.

Těší mne, že v neděli 29. srpna proběhlo první svaté přijímání dvou dětí a že je v poslední době větší zájem o křty malých dětí.

Tento Zpravodaj je objemnější, ale doufám, že ho dočtete až do konce, protože je plný užitečných informací týkajících se také denního provozu našeho kostela, který je nezbytný pro cokoli hlubšího a vyššího, co v našem společenství může vyrůst.

Stále dodržujme hygienická opatření, nechme se podle možností očkovat nebo se před setkáními ve vnitřních prostorách s více lidmi nechat otestovat.

Ať se nám, milí přátelé, vstup do nového školního a pracovního roku vydaří ad maiorem dei gloriam. Těším se 
na setkání s Vámi při prvním velkém kafi v neděli 5. září po 9. mši svaté.

S + požehnáním                                                                                P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Obecný liturgický kalendář

V pátek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Ve středu 8. září oslavíme svátek Narození Panny Marie. Na úterý 14. září připadá svátek Povýšení svatého kříže. Následuje ve středu 15. září památka Panny Marie Bolestné. Ve čtvrtek 16. září si připomeneme památku babičky sv. Václava sv. Ludmilu. V úterý 21. září oslavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Na čtvrtek 23. září připadá památka stigmatizovaného kapucínského kněze sv. Pia z Pietrelciny. Památku sv. Vincence z Paula, kněze, oslavíme v pondělí 27. září. Slavnost hlavního patrona českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá na úterý 28. září. Ve středu 29. září oslavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, a ve čtvrtek 30. září si připomeneme sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.


Jezuitský liturgický kalendář

V úterý 7. září oslavíme památku košických mučedníků sv. Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Križína a ve čtvrtek 9. září vzpomeneme apoštola otroků sv. Petra Klavera. V pátek 10. září oslavíme bratra
bl. Františka Gárate a také si připomeneme bl. Karla Spinolu.  Následuje v pátek 17. září památka kardinála sv. Roberta Bellarmina, učitele církve. V sobotu 18. září je památka patrona mládeže sv. Stanislava Kostky.


Poděkování za život a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ

Srdečně Vás zveme na mši sv. na poděkování za příklad života a víry P. Adolfa Kajpra SJ v neděli 19. září v 9 hodin.


Bohoslužby, zpovídání a adorace od pondělí 6. září 2021
 

 pondělí až pátek:

 

 

  6:15

  mše sv.

 

  7:00

  zpovídání

  7:30

  mše sv.

 

16:30

  zpovídání

17:30

  mše sv.

 

 

 

19:00

 studentská mše sv. od středy
29. září

sobota:

 

 

  7:30

  mše sv.

 

16:30

zpovídání

17:30

  mše sv.

neděle:

  6:30

  zpovídání

  7:00

  mše sv.

 

  8:30

  zpovídání

  9:00

  mše sv.

 

10:30

  zpovídání

11:00

  mše sv. latinská

 

16:30

  zpovídání

17:30

  mše sv.

 

Společně se modlíme růženec denně před večerní mší svatou.

Čtvrteční večerní adorace v našem kostele začínají zase od 9. září hned po večerní mši svaté, konají se
cca od 18:15 do 19:15 h. Přicházet i odcházet lze z Ječné ulice přes sakristii.

Středeční studentské mše svaté v 19 hodin s doprovodem scholy Rytmig začnou ve středu 29. září.

V kostele u sv. Štěpána je mše svatá v neděli v 11 hodin.


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce ve školním roce 2021/2022

     Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí využívat prostory
ve školním roce 2021/2022, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail, a to co nejdříve, nejpozději však do neděle 12. září 2021.

                                         Děkuji, Tereza Novotná, pastorační asistentka (kontakt: tereza@kostelignac.cz)


Kalendář aktivit

K 1. říjnu 2021 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit
na připravované akce, pošlete informace o nich do neděle 26. září 2021 na mail info@kostelignac.cz.


Katecheze (výuka náboženství) pro děti ze ZŠ

Rodiče mají nezastupitelnou zodpovědnost za to, že budou děti, které byly pokřtěny, přivádět ke Kristu. Nabízíme jim v tom pomoc prostřednictvím katechezí (výuky náboženství), jež nabízejí vzdělání ve víře i její prožívání dětem
ve věku předškolním i školním.

Ve školním roce 2021/2022 jsou plánována setkání takto:
Předběžné časy setkání:
pondělí 16:00 - 17:00  děti mladšího školního věku
středa   14:30 - 15:30  děti mladšího školního věku
pátek    14:30 - 15:30  děti staršího školního věku

Začínáme v týdnu od pondělí 6. září 2021. Děti nemusí být předem přihlášeny.

Více na www.kostelignac.cz


Setkání s nejmenšími (pro děti nechodící do ZŠ a jejich doprovod)

     Říkadla, zpívání, krátké vyprávění o Bohu, výtvarná činnost, hry s velkou plachtou… Taková je náplň setkání
pro nejmenší děti (od dvou let po předškoláky) a jejich doprovod. Jsou vítáni i maličcí sourozenci.

Setkání se konají v pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). První setkání je naplánováno na 24. září 2021. Děti nemusí být předem přihlášeny. Více na www.kostelignac.cz


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie a biřmování

Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, eucharistie a biřmování, začnou koncem září
nebo začátkem října
. Zájemci ať kontaktují rektora kostela (kontakt: rektor@kostelignac.cz).

Je možné začít jen nezávazně kvůli prvnímu seznámení se s vírou a teprve později se na základě vlastní zkušenosti rozhodnout, co dále.


Nežijí u nás tajemné postavy „Ono samo“ a „Ono se to“

     Návštěvník našeho kostela bývá uchvácen jeho krásou a velikostí. Člověku, který pravidelně kostel týden co týden uklízí, se tyto dojmy násobí. V posledním čase kostel uklízelo pár hrdinů (cca šestičlenná skupina většinou
po sedmdesátém roku života).

Každý týden (není-li slavnost) probíhá v našem kostele po večerní mši sv. jeho úklid. Především se umývá podlaha, luxuje zátěžový koberec (slouží jako velká rohožka) a čistí schody před kostelem. (Lavice a oltáře… jsou uklízeny v jiném rytmu). K tomu všemu jsou potřeba lidé.

Kdo si netroufne na umývání podlahy mopem či luxování, může nosit vodu ve kbelících umývajícím… Pro každého se práce najde.

Bude-li více pomocníků, bude kostel uklizený za méně než 60 minut.

Prosíme, přijďte se do našeho společného chrámu nejen modlit a obdivovat jeho krásu, ale i pomoci jeho úklidem. DĚKUJEME 

Po úklidu následuje možnost společného setkání u čaje a vánočky!!!


Zapisování intencí v sakristii

     S žádostí o zápis intencí (úmyslů) na mše svaté za Vaše blízké a za potřebné lidi přicházejte, prosíme, osobně
do sakristie do 20 minut přede mší svatou a pak chvíli po mši svaté, aby měli kostelníci volné ruce a hlavu na klidnou přípravu mše svaté a na úklid po ní. Děkujeme.  


Zamykání sakristie během bohoslužeb

     Kvůli bezpečnosti a pořádku obvykle zamykáme sakristii, když tam během bohoslužeb nikdo nezůstává. Při nedělní mši svaté v 9 hodin bývá sakristie otevřená jako útočiště pro rodiče a jejich neposedné ratolesti.
Prosíme o pochopení. 


Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

     Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přesunula do online prostředí. Oslovuje křesťany osobně i přes kontakty z rodiny a přátel studenta a ve velké míře nyní používá Instagram, Facebook, Pinterest a další sítě.

Záminkou bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou tématikou nebo pozvání do online společenství InSpirit_cz či údajného ekumenického společenství LEM-ON. Skrývá se také za účty věnujícími se křesťanským párům (muzizenam_zenymuzum) nebo čtení Bible (rande s_bohem). Po čase z těchto účtů přichází nabídka na biblické lekce, které probíhají prostřednictvím platformy Zoom.

Ty zprvu působí jako biblické studium, po nějaké době však začne lektor či lektorka rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném slovu“ Nového zákona a Zjevení, které se dle této skupiny již naplnilo a šíří se díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-Hee (ten je nazýván podle knihy Zjevení „Novým Janem“).

Mladí křesťané zde studují Bibli ve velmi přátelském prostředí, aniž by poznali, že jim sekta systematicky lže nebo že se mezi nimi pohybují falešní studenti jako Rastislav Čižmár, který je jedním z těch, kdo stojí za rozmachem této sekty u nás a na Slovensku. Falešní studenti jsou navíc s pravými studenty spárovaní, aby společně sdíleli přijaté poznání. Kromě nich mají studenty na starosti tzv. „evangelistky“, jakési asistentky lektorů. To vše slouží k zamezení kontaktu s jinými studenty a také pro kontrolu toho, zda student nezačíná o něčem pochybovat. Studenti jsou nabádáni, aby o studiu Bible nikomu neříkali, ačkoli mají zároveň postupně doporučovat blízké, kteří by mohli mít
pro toto „vzácné slovo otevřené srdce“. Pokud někdo zvenčí studenta před touto sektou varuje, začnou ho evangelistky spolu s přidělenými falešnými studenty přesvědčovat na základě veršů z Bible a ujišťovat, že se je pouze snaží svést zlý duch, ať už prostřednictvím blízkých, kněží nebo médií
                                                                            Z článku Sekce pro mládež ČBK uveřejněného na www.cirkev.cz


Nová aplikace k modlitbě examen

     Otec Samuel Prívara SJ vytvořil a zveřejnil aplikaci pro chytré mobilní telefony, ve které je několik kreativních návodů na modlitbu examen. Je ke stažení na Google play nebo na adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jesuit.examen

Na webu www.jezuitoudnes.cz naleznete videa s vysvětlením, jak se examen modlit: https://jezuitoudnes.cz/rozlisuj/nastroje/examen-2/ 


Tip do Vaší knihovny

Radcliffe, Timothy. Proč chodit do kostela? Drama eucharistie. Krystal OP, 2019.

U nás dobře známý dominikánský autor navazuje na své předchozí práce, které vzbudily zájem nejen v křesťanském prostředí.

V knize vystavěl autor působivou teologickou podívanou, která svědčí, že eucharistie není jediný moment, nýbrž cesta k Ježíši. Pokud si někdo myslí, že o centru křesťanského slavení už nelze říct nic nového, bude ohromen, jak eucharistie souvisí s životem všech pokřtěných v Krista a jak souvisí s běžným životem i mimo kostel. Radcliffe předpokládá duchovně otevřeného čtenáře, který chce o Bohu přemýšlet a navazovat nový vztah s tím, kdo se člověku v eucharistii dává.                                                                             

                                          Jana Laudátová


Nejbližší události

5. září (neděle) setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 h.
6. září 2021 (pondělí) zahájení katechezí (výuky náboženství) pro děti 
11. září 2021 (neděle) koncert Smíření– kostel sv. Štěpána 
17 h – prohlídka kostela, 18 h – varhanní koncert, 19 h – prohlídka kostela, setkání
12. září 2021 (neděle) 19:30 – koncert Stabat Mater Antonína Dvořáka
nejpozdější termín poskytnutí informací o plánovaném využití prostor kolem kostela 
sv. Ignáce
19. září 2021 (neděle) 9:00 bohoslužba na poděkování za příklad života a víry P. Adolfa Kajpra SJ 
24. září 2021 (pátek) zahájení Setkání s nejmenšími (pro děti nechodící do ZŠ a jejich doprovod)
26. září 2021 (neděle) nejpozdější termín poskytnutí informací o plánovaných akcí do Kalendáře aktivit
na období říjen 2021 až březen 2022
říjen 2021 zahájení přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie a biřmování


Různé

V neděli 26. září proběhne Svatováclavská sbírka na církevní školství.

* * *

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci,
ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721626 811.

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 27. 8. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 29.08.2021 19:40
Aktualizováno: 29.08.2021 19:52