Zpravodaj - prosinec 2017

Jezuitští svatí

Zkraje prosince si připomínáme hned několik jezuitských světců. Památka sv. Edmunda Kampiána, Roberta Southwella, kněží, a druhů mučedníků připadá na 1. prosince. V zápětí nato, 3. prosince, slaví Tovaryšstvo Ježíšovo svátek sv. Františka Xaverského, kněze.

Sv. Edmund, anglický jezuita, je nám geograficky blízký tím, že strávil část svého života v našich zemích.
Do jezuitského noviciátu vstoupil v Brně. Zde v Praze pak vyučoval na jezuitském gymnáziu, založil první českou studentskou Mariánskou družinu a byl také vysvěcen na kněze roku 1578. Pro svou víru nakonec položil svůj život
ve svém rodném Londýně.

Sv. František Xaverský, misionář Dálného východu, nesl evangelium do Indie, Japonska, měl v úmyslu vstoupit
na území Číny. Před jejími branami ovšem umírá. Svatý František svou neúnavnou a vytrvalou evangelizací je inspirací a patronem našich misijních snah.

Oba dva světci nám mohou v těchto dnech zvlášť promlouvat svým nasazením pro víru, pro Krista, svou ochotou darovat sebe sama, své životy, ve službě víry, aby i mnozí další hledající mohli poznávat Boha a odpovídat na jeho volání.

Těmto našim jezuitským svatým, Božím přátelům, svěřujeme i naše evangelizační Dny víry, které nás u svatého Ignáce od 1. prosince provází celým adventem. Ať je to pro všechny, kdo poprvé zavítají do našeho chrámu, i pro nás doba požehnaná, doba, která nás učí duchovní vnímavosti, která nám pomáhá žít s Kristem v našich všed-ních dnech a sdílet svou víru s druhými.

                                                                                                                                P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

První nedělí adventní 3. prosince začne nový liturgický rok. Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství naděje. Při ranních bohoslužbách se proto zpívají tzv. roráty.

V pondělí 4. prosince sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve. Ve čtvrtek 7. prosince si připomeneme milánského biskupa sv. Ambrože, který je jedním ze čtyř učitelů západní latinské církve. V pátek 8. prosince oslavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V dalších dnech následují sv. Jan Didak Cuauhtlatoatzina (sobota 9. prosince), sv. Damas I., papež (pondělí 11. prosince), památka Panny Marie Guadalupské (úterý 12. prosince), sv. Lucie, panny a mučednice (středa 13. prosince), sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve, reformátor karmelitánského řádu a mistr křesťanské mystiky (čtvrtek 14. prosince) a sv. Jana Kentského, kněze (sobota 23.prosince).

Vánoční období začne vigilií Narození Páně v neděli 4. prosince večer a potrvá do svátku Křtu Páně. Mezi tím si
v úterý 26. prosince připomeneme sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti. Ve čtvrtek 28. prosince je svátek „Mláďátek“, dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově narozeným králem-Kristem. V pátek 29. prosince vzpomeneme na sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka. V neděli 31. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.


Jezuitský liturgický kalendář

V pátek 1. prosince oslavíme památku sv. Edmunda Kampiána, Roberta Southwella, kněží a druhů SJ, mučedníků.

Na první neděli adventní 3. prosince si připomeneme sv. Františka Xaverského (1506–1552). Narodil se na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na Montmartru r. 1534.

 Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie a po třinácti měsících přistál
v městě Goa. Působil mezi lovci perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na Malajském poloostrově a na Molukách.

Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se do Japonska. Roku 1552 se rozhodl odcestovat do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadil na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem misionářů.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

8. 12. 1919 vznikla československá viceprovincie Tovaryšstva Ježíšova
25. 12. 1928 byla ustanovena Provincie československá


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 4. prosince – naším tématem bude událost, kdy židovský národ hřešil tím, že se lidé klaněli modlám a byli posláni do vyhnanství do Babylonu. I tam, v zemi zajetí, se však projevila velká Boží láska a Bůh se jim u řeky Kebaru zjevil – to je začátek proroka Ezechiela:

 יחזקאל פרק א

(א) וַיְהִ֣י׀ בִּשְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֗ה בָּֽרְבִיעִי֙ בַּחֲמִשָּׁ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ וַאֲנִ֥י בְתֽוֹךְ־הַגּוֹלָ֖ה עַל־נְהַר־כְּבָ֑ר נִפְתְּחוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם וָאֶרְאֶ֖ה מַרְא֥וֹת אֱלֹהִֽים:

Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha.

Český ekumenický překlad Ezechiel 1, 1

A stalo se třicátého roku ve čtvrtém měsíci a byl jsem uprostřed vyhnanců (dá se přeložit i – uprostřed nečistoty exilu) u řeky Kebar a najednou se otevřelo nebe a viděl jsem různé vize Boha.                     
(Můj překlad)

I když žijeme v době, kdy je údajně tzv. sexuální revoluce, a vidíme nahé lidi, a zvláště polonahé nebo nahé ženy na internetu, v televizi a v reklamě, nečistota je v rámci hebrejské Bible, kterou křesťané nazývají Starý zákon, velký hřích. Ve Starém zákoně se pokládalo za nevěru nevěsty Boží – Izraele služba jiným, tzv. pohanským bohům. I to je dnes velkým hříchem. Křesťan by se rozhodně neměl účastnit novodobých orgií, na které například zanikla Římská říše, jako jsou různé formy zvrácené sexuality. To hlavní ale je to, abychom sloužili jedinému Bohu – a neklaněli se pohanským bohům moderní doby. Zatímco bohoslužba se řekne hebrejsky עבודת אלהים  (avo’dat elo‘him  ) – tedy služba Bohu nebo chceme – li, práce pro Boha,  modloslužba se hebrejsky řekne עבודה זרה  (avo’da za‘ra) – tedy cizí služba, cizí Bohoslužba, práce pro jiné, cizí bohy.

Modloslužba se nejenom v křesťanství a v judaismu, ale i v islámu chápe jako obrovský hřích. Přesto ale – i když se dopustíme jakéhokoli hříchu, jako biblický Izrael, i nám se může zjevit Bůh a pomoci, zvláště nám ukázat Svou lásku.

Podruhé se setkáme v úterý 12. prosince – naším tématem bude 38. kapitola proroka Izajáše. Král Chizkiáš byl těžce nemocen a Bůh mu oznámil, že zemře. Poté, co se ale modlil, mu Bůh přidal dalších let jeho života. V jedné francouzské písni se, přeložíme – li jI do češtiny, říká: „Ano, má modlitba spočívá v tom, že přijde den, a svět se změní.“ Má modlitba možnost změnit svět? Mnoho událostí biblických osobností Starého i Nového zákona ukazuje, že modlitba může změnit mnohé, ano, může změnit i náš svět.

Při našem třetím setkání 18. prosince budeme uvažovat nad šedesátou druhou kapitolou proroka Izajáše, zvláště nad prvním veršem:

ישעיהו פרק סב

) לְמַ֤עַן צִיּוֹן֙ לֹ֣א אֶחֱשֶׁ֔ה וּלְמַ֥עַן יְרוּשָׁלִַ֖ם לֹ֣א אֶשְׁק֑וֹט עַד־יֵצֵ֤א כַנֹּ֙גַהּ֙ צִדְקָ֔הּ וִישׁוּעָתָ֖הּ כְּלַפִּ֥יד יִבְעָֽר:

Kvůli Siónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása.

Bůh opravdu kvůli Siónu nebude mlčet – ale On, požehnaný Pán, miluje Svůj lid. A o této lásce, která se o Vánocích projevuje, budeme při našem posledním setkání v tomto roce uvažovat.

Všem farníkům sv. Ignáce a sv. Štěpána přeji krásné Vánoce a krásný nový rok 2018.

                                                                                                                                         P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

BRUCE, Marshall. Plná slávy. Karmelitánské nakl., 2017. 243 str.

Tato kniha je dnes už klasikou křesťanské beletrie. Kdo ji četl, většinou se k ní rád vrací a kdo ji nečetl, o moc přišel. Peripetie P. Edmonda v jeho skotské farnosti sice zavánějí jiným stoletím, ale brzy zjistíme, že se mění pouze kulisy, ale problémy k řešení i Boží věrnost zůstávají stejné.

Laskavý humor, životní moudrost, vůně křesťanství s lidskou tváří, toto nacházíme na stránkách této knihy. Církev je uvnitř plná slávy, poněvadž náklad, který nese je zaměřen směrem vzhůru. „Pomyslíme-li na všechna kázání, která jsou hlásána z kazatelen celého světa, uvidíme-li jaká trpkost a nenávist vládne v srdcích dnešních lidí, jsme v pokušení z toho usoudit, že církev Boží zklamala. Ale ona nezklamala, poněvadž jí Bůh slíbil, že ani pekelné brány ji nepřemohou a její poslání je zaměřeno k věčnosti, nikoli k času.“

                                                                                                                                      Jana Laudátová


Nejbližší události

1.- 24. prosince

Dny víry u sv. Ignáce

2. prosince (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé

3. prosince (neděle)

„Velké kafe“ (po mši sv. v 9:00 hod.)

 

Bohoslužbu v 17:30 hod. hudbou doprovodí Chrámový pěvecký sbor Ignis

 

Žehnání adventních věnců při bohoslužbách v 9:00 hod. a 17:30 hod. (položte je na stolek před sedes)

4. prosince (úterý)

Setkání nad SZ

 

Setkání se sv. Mikulášem pro děti z farnosti od 16:30 hod.

8. prosince (pátek)

Při bohoslužbě v 17:30 hod. předání papežského ocenění prof. J. Svobodovi a jeho svědectví
o P. A. Kajprovi SJ

10. prosince (neděle)

Adventní varhanní koncert

12. prosince (úterý)

Setkání nad SZ

18. prosince (úterý)

Setkání nad SZ

25. prosince (pondělí)

„Velké kafe“ (po mši sv. v 9:00 hod.)

 

Mše svaté s rorátními zpěvy

     Od pondělí 4. 12. do 24. 12. budou zpívány při ranních bohoslužbách roráty.

     V pátek (8. 12., 15. 12., 22. 12.) jsou slaveny od 6:08 hod. rorátní mše svaté s lucerničkami.

  • Liturgie bude uzpůsobena dětem – rádi bychom jim ukázali poetičnost liturgie patřící k adventu.
  • Kostel bude zhasnutý, aby vyniklo světlo lucerniček.
  • S sebou: lucerničky se svíčkami, nikoli pouze svíčky (kvůli kapání vosku). 

Vánoce v kostele sv. Ignáce z Loyoly

24. prosinec   Štědrý den
  7:00   mše sv. ze 4. neděle adventní
  9:00   mše sv. ze 4. neděle adventní
11:00  mše sv. latinská
16:00   mše sv. „vánoční“ pro rodiny s dětmi
24:00   půlnoční; varhany a koledy

25. prosinec    Slavnost Narození Páně
  7:00   vánoční mše sv.
  9:00   vánoční mše sv.
11:00   mše sv. latinská; hudbou doprovází Svatoignácký sbor
17:30   vánoční mše sv.

 26. prosinec   Svátek sv. Štěpána    
  7:00   vánoční mše sv.
  9:00   vánoční mše sv.
11:00   mše sv. latinská
17:30   vánoční mše sv.

27. - 29. prosince
  6:15   mše sv.
  7:30   mše sv.
17:30   mše sv.

30. prosinec
  7:30   mše sv.
17:30   mše sv.

31. prosinec    Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa     

  7:00   mše sv.
  9:00   mše sv. s žehnáním manželům
11:00   mše sv. latinská
17:30   mše sv.

  1. leden         Slavnost matky Boží Panny Marie 
  7:00   mše sv.
  9:00   mše sv.
11:00   mše sv. latinská
17:30   mše sv.


Vánoce v kostele sv. Štěpána

24. prosinec    Štědrý den
11:00   mše sv. ze 4. neděle adventní
17:00   vánoční mše sv.

25. prosinec   Slavnost Narození Páně    
11:00   vánoční mše sv.

26. prosinec   Svátek sv. Štěpána, patrona kostela a naší farnosti          
11:00  poutní mše sv.

31. prosinec   Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa
11:00   mše sv.

 1. leden          Slavnost matky Boží Panny Marie 
11:00   mše sv.

* * *

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

* * *

Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00:00 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

Děkujeme všem, kteří přispívají dary do našeho bazárku, který je provozován při Velkém kafi. (I nevyžádané vánoční dárky, nabídnuté touto formou druhým, by mohly udělat radost!)

Děkujeme všem, kteří nosí použité známky na misie.

Prosíme, nebudete-li mít po rozbalení vánočních dárků pro zacho-valé balicí papíry jiné využití, darujte je farnosti pro práci s dětmi.


         

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek

6:15

 

7:30

 

 

17:30

(ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)

Sobota

 

 

7:30

 

 

17:30

Neděle

 

7:00

 

9:00

11:00

17:30

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle

 

 

 

 

11:00

 


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 30. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 01.12.2017 03:52
Aktualizováno: 01.12.2017 06:15