- interiér bod č. 12

Kaple sv. Aloise Gonzagy 

V horním obraze je ztvárněn sv. Alois Gonzaga od jezuitského malíře Ignáce Viktorina Rabba a pod ním se nachází obraz Panny Marie Dobré rady.Ve štukových kartuších na klenbě je znázorněno Zasnoubení sv. Anny s Jáchymem (rodičů Panny Marie) s latinským nápisem: „Příklad čistého manželství“ a Panna Marie se sv. Annou s Jáchymem s nápisem v latinském jazyce: „Matka neposkvrněné Panny“. Uprostřed je mariánský monogram.V této kapli je také umístěna fotografie a truhla s ostatky jezuity P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959) – „mučedníka, který zemřel smíchy“. Byl kritikem nacistického a později komunistického režimu a současně i horlivým hlasatelem evangelia pro všechny vlažné křesťany a agnostiky. Léta strávená v koncentračních táborech a vězeních si nakonec vybrala svou daň a Kajpr položil v žaláři svůj život za víru. Je s kostelem sv. Ignáce úzce spojen. Sloužil zde primiční mši svatou, složil tu čtvrtý řádový slib a působil zde v pastoraci. Více o něm se můžete dozvědět zde.

Vrátit zpět k plánku na němž je popsán interiér kostela sv. Ignáce.

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 24.02.2022 12:31
Aktualizováno: 24.02.2022 15:25