Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité)

Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) je mužský řeholní řád katolické církve založený roku 1534. Jeho posláním jsou misie a vedení k intenzivnímu životu s Bohem – duchovní cvičení.

Pojmenování řádu pochází od sv. Ignáce a jeho přátel. Začali žít radikálnějším křesťanským životem, kázali o Bohu a životě s ním. Když se jich lidé ptali, kdo jsou, odpovídali: jsme „Ježíšovi společníci, Ježíšova společnost“ (španělsky Compañía de Jesús, latinsky Societas Iesu, česky Tovaryšstvo Ježíšovo).

V historii jezuitů jsou i významné osobnosti pocházející z Čech. Velké zásluhy o českou literaturu měli Bedřich Briedel a Bohuslav Balbín. Jiří Camel je světoznámý lékárník a misionář, který jako první Evropan popsal na Filipínách rostlinu, po něm nazvanou kamélie. Šimon Boruhradský byl stavitelem v mexické misii: zkrotil řeky pustošící Mexiko-City a Cuoacu tím, že je svedl do nových koryt. Ignác Raab byl malíř, který je výrazným představitelem českého rokoka. Mohli bychom jmenovat i mnoho dalších.
Více na www.jesuit.cz

Publikováno: 04.11.2015 13:35
Aktualizováno: 06.12.2015 04:33