- interiér bod č. 8

Kaple sv. Františka BorgiášeVznikla roku 1717 na místě staré, provizorní sakristie. Kapli zaplatil a vlastní kryptu zde má novoměstský ústav šlechtičen. Na oltářním obraze je znázorněn třetí generální představený Tovaryšstva Ježíšova sv. František Borgiáš.

Na obraze, jehož autorem je Ignác Viktorin Raab, je znázorněn třetí generální představený Tovaryšstva Ježíšova
sv. František Borgiáš. Jako vévoda z Gandíe byl ženatý s Eleonorou de Castro, dvorní dámou královny Isabely. V roce 1546 vstoupil tajně do jezuitského řádu a poté, co uspořádal rodinné poměry a vládní záležitosti, byl ve 40 letech vysvěcen na kněze. 

Na oltářní menze je umístěno sousoší Piety.

Klenba je je poskyta malbou s námětem sv. Františka Borgiáše.

V kapli je umístěna socha svaté Ludmily – babičky knížete sv. Václava.

 

Vrátit zpět k plánku na němž je popsán interiér kostela sv. Ignáce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 24.02.2022 14:50
Aktualizováno: 24.02.2022 15:23