Prohlídky sv. Štěpána, kostela sv. Ignáce a tematické programy

   Individuální či skupinové prohlídky kostelů se
   konají pouze v intervalech mezi boho-
   službami a ostatními aktivitami pořádanými
   při kostele. Upozorňujeme, že ne všechny
   aktivity jsou zveřejněny na webu.

   Po dobu prohlídky je třeba, aby návštěvníci
   svým chováním i oblečením respektovali
   charakter prostoru – viz Návštěvní řád, který
   je umístěný na nástěnce u vchodu
   do kostela.

 

Nabízené prohlídky:

 • Individuální – kostel si samostatně prohlédnete. Informace o kostele sv. Ignáce jsou k dispozici na webu.
 • Skupinové – nejdříve kontaktujte Duchovní správu u kostela sv. Ignáce a počkejte na odpověď.

Nabízené programy:

 • Pro žáky MŠ sestavujeme program na základě přání jejich pedagogů. Nejčastěji se jedná o témata: Co se stalo v Betlémě (před Vánoci), Tři králové (po Vánocích), Velikonoce, prohlídka kostela. Program je interaktivní
  (např. měření výšky kostela za pomocí nafukovacího balónku).
 • žákům ZŠ a SŠ nabízíme dvě komentované prohlídky: Kostel sv. Štěpána jako gotická památka a Kostel
  sv. Ignáce jako barokní památka
  . Oba programy jsou přizpůsobeny znalostem a věku žáků. Výklad je doplněn
  o pracovní listy. Délka prohlídky je cca 90 min., resp. upravena na základě domluvy s pedagogem. V případě zájmu připravíme prohlídku na téma Vánoce, Velikonoce atd. vycházející z požadavků a představ vyučujícího. Širokou nabídku programů pro žáky a studenty nabízí také Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského,
  se kterým spolupracujeme.

Prohlídky a programy nejsou určeny k šíření víry. Jsme přesto připraveni zodpovědět Vaše dotazy, jež se víry
a duchovního života týkají.

Všechny prohlídky a programy jsou zdarma. Chcete-li přispět finančním darem v jakékoliv výši, můžete ho v hotovosti vhodit do kasičky umístěné po levé straně kostela u kaple Panny Marie Lurdské, nebo ho můžete zaslat na účet kostela. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

V případě otázek či zájmu kontaktujte rektora kostela emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

 

Publikováno: 28.04.2017 16:35
Aktualizováno: 11.11.2023 06:50