- interiér bod č. 7

  právě probíhá příprava stránky

Kaple sv. Barbory

   Na oltářním obraze, který zhotovil Ignác Viktorin
     Raab, je ztvárněna sv. Barbora. Tato světice
     a mučednice
 žila ve 3. století v dnešním Turecku. 
     Pocházela
z bohaté pohanské rodiny. Její otec,
     jenž byl fanatický nepřítel křesťanů, postavil
     u domu věž, do které ji chtěl zavřít. Nakonec dceru
     odvedl k místodržícím, kde byla mučena a sťata.

     Po stranách obrazu sv. Barbory jsou sochy
     sv. Kateřiny a sv. Lucie. Pod obrazem se
     nad svatostánkem nachází obrázek sv. Doroty.

 

 

 

 

 

 

 

 

V nikách jsou umístěny sochy znázorňující sv. Agátu
a sv. Afru, sv. Anežku Římskou a sv. Teklu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresky na klenbě alegoricky oslavují panenské ctnosti. Provázejí je latinské nápisy (Podpírejte mne kvítím, obklopte jablky. Květy mé jsou plody cti a šlechetnosti).

     V podlaze je umístěn náhrobní kámen pánů z Věžníků,
     kteří byli velkými dobrodinci chrámu. Náhrobek s česky
     psaným nápisem patří rytíři Bedřichu Leopoldovi
     Věžníku z Věžník, který byl místodržícím
     podkomořím královských měst v Čechách. Kámen sem
     byl přenesen z kaple Božího Těla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 17.01.2022 15:09
Aktualizováno: 27.01.2022 13:03