- exteriér

právě probíhá příprava stránky

Podle níže umístěné fotografie je popsán exteriér kostela sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí.

   bod A
   Průčelí kostela bylo roku 
   1671 ozdobeno sochou
   sv. Ignáce v mandorle
   (svatozář kolem celé 
   postavy).

   Datum dokončení kostela
   roku 1671 je uvedeno
   ve štítu průčelí kostela
   spolu s latinským
   textem „K větší slávě
   Boha a sv. Ignáce 
   zbudovala zbožnost“.

 

     bod B
     Štukovou dekorací byl kostel zvenku ozdoben v roce   
     1673. Na průčelí je kulaté okno, které je velmi důležité
     pro hru světla uvnitř kostela. Je rámováno anděly,
     kteří nesou kartuš s monogramem IHS.

     Chrám byl vysvěcen 31. 7. 1678 pražským
     arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna.

     Poté ještě pokračovaly práce na vnitřní štukové
     výzdobě. Prováděli ji mistři, kteří pracovali spolu 
     s luragovskou stavební družinou. Vedl je Antonio
     Soldatti. 

 

 

 


 

 

     
bod C
Pavel Ignác Bayer v letech 1697–1699 vyzdobil průčelí kostela portikem, na němž jsou umístěny sochy. 
Ústřední postavou je Kristus nesoucí kříž. Další sochy znázorňují sv. Ignáce, sv. Františka Borgiáše, sv. Aloise, 
sv. Jana de Giotto, sv. Františka Xaverského, sv. Stanislava Kostku a sv. Pavla Miki. Autor plastik není přesně znám.
 

 

 

 

 

Publikováno: 20.10.2015 23:51
Aktualizováno: 23.02.2022 07:28