- interiér bod č. 13

právě probíhá příprava stránky

Kaple sv. Libora

Kaple měla být původně zasvěcena Českým zemským patronům (ta je nakonec umístěna jinde). Donátorem, tedy člověkem financujícím tuto část kostela, byl novoměstský hejtman, rada dvorského a komorního soudu Mikuláš Vít z Rzavé, který si přál, aby byl na oltářním obraze znázorněn sv. Libor. Ten byl ve 4. století biskupem ve francouzském městě Le Mans. Je patronem trpících na žlučové či ledvinové kameny, a právě proto si ho Mikuláš Vít, pravděpodobně nemocný žlučovými kameny, vybral. Autorem díla je jezuita Ignác Viktorin Raab.

Po stranách obrazu se nachází sochy bl. Spinoly a sv. Petra Canisia od Eduarda Veselého z roku 1878.

Publikováno: 25.01.2022 09:28
Aktualizováno: 27.01.2022 12:46