- interiér bod č. 10

právě probíhá příprava stránky

Kaple sv. Františka Xaverského

Výzdoba kaple sv. Františka Xaverského se vztahuje k apoštolské a misijní činnosti Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů).

Oltářní obraz od Ignáce Viktorina Raaba představuje smrt sv. Františka Xaverského. Tento španělský šlechtic
a jezuita patří mezi nejvýznamnější misionáře v historii katolické církve. Jeho misijní činnost se rozkládala od Indie přes Japonsko až po hranice Číny. Cestou do Číny, kam chtěl přinést zprávu o Kristu, zemřel vyčerpáním. 
Vedle oltářního plátna jsou umístěny sochy tří japonských jezuitských mučedníků – Jakuba Kisaie, Pavla Mikiho
a Jana de Giotto.

      Na klenebních freskách se objevuje motiv následování
      Krista a mučednictví.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výzdobě této kapli je výborně vidět myšlenková jednota při stavbě a výzdobě kostela. Každá kaple měla znázorňovat určitý námět – v tomto případě následování Krista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 25.01.2022 09:09
Aktualizováno: 27.01.2022 12:48