- Sakristie (č. 10)

Sakristie je jakýmsi technickým zázemím každého kostela. Slouží k uchovávání bohoslužebných předmětů a rouch. Sakristie v kostele sv. Ignáce pochází z roku 1717 a byla zřízena nákladem hraběte Štenberka.

     Ústředním motivem na klenbě je monogram IHS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Monogram je doplněný překrásnými štuky. Znázorňují anděly držící předměty ke mši svaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 03.01.2022 18:49
Aktualizováno: 03.01.2022 19:07