- interiér bod č. 16

Sakristie

Místnost sakristie je jakýmsi technickým zázemím každého kostela. Slouží k uchovávání bohoslužebných předmětů
a rouch. Sakristie v kostele sv. Ignáce pochází z roku 1717 a byla zřízena nákladem hraběte Štenberka.Ústředním motivem na klenbě je monogram IHS. 
Jméno Ježíš se řecky píše IHΣOYΣ. Již ve 3. století je křesťané ve svých textech zkracovali na první tři písmena:
IHΣ (ióta – éta – sigma). Latinsky mluvící křesťané si tuto zkratku přepsali do tvaru IHS. 


Monogram je doplněný několika překrásnými štuky, které znázorňují anděly držící předměty ke mši svaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 03.01.2022 18:49
Aktualizováno: 24.02.2022 15:32