- interiér - úvod

Podle níže umístěného plánku je popsán interiér (pohled shora) kostela sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí.

1. Vstup a hlavní loď
2. Hlavní oltář
3. Presbytář
4. Varhany
5. Kaple všech Věrných zemřelých, ve které je ve vánočním období umístěn betlém
6. Kaple Panny Marie Piekarské
7. Kaple sv. Barbory
8. Kaple sv. Františka Borgiáše
9. Kaple českých patronů
10. Kaple sv. Františka Xaverského
11. Kazatelna
12. Kaple sv. Aloise Gonzagy ve které jsou umístěny ostatky P. Adolfa Kajpra SJ
13. Kaple sv. Libora
14. Kaple Panny Marie Lurdské
15. Klenba
16. Sakristie
17. Věž
18. Věž

 

Publikováno: 27.01.2022 12:18
Aktualizováno: 24.02.2022 15:20