Publikováno: 03.01.2022 07:58

     Milí přátelé,
vstupme do roku 2022 pod ochranou Matky Boží Panny Marie a v Nejsvětějším jménu Ježíšově, jak nám to umožňují liturgické dny 1...