Publikováno: 28.11.2022 14:33

     Milí přátelé,
do spěchu našich dnů přichází pozvání...

Publikováno: 30.10.2022 18:10

     Milí přátelé, bratři a sestry,'
zase jsou před námi dušičkové dny...

Publikováno: 01.10.2022 18:53

     Milí přátelé,
posílám všem srdečné podzimní pozdravy...

Publikováno: 27.08.2022 17:03

   Milí přátelé,
snad jsme si všichni během léta aspoň trochu odpočinuli a nabrali sil na těle a na duchu...

Publikováno: 06.07.2022 13:11

     Milí přátelé,
krásnými liturgickými slavnostmi jsme zakončili červen a tím i školní a pracovní rok a prvním pátkem vstoupíme
do dvou letních prázdninových měsíců...

Publikováno: 29.05.2022 17:06

     Milí přátelé,
začátkem června vrcholí velikonoční doba slavností seslání Ducha svatého...

Publikováno: 21.05.2022 13:18

     Milí přátelé,
vstupujeme do přirozeně jarně radostného měsíce května, kdy se zvlášť obracíme k Matce Boží, a nese nás a posiluje zkušenost Svatého týdne, slavnosti Zmrtvýchvstání a potom velikonočního oktávu...

Publikováno: 10.04.2022 15:57

     Milí přátelé,
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne a prostřednictvím obřadů necháváme na sebe a v sobě působit velikonoční tajemství...

Publikováno: 30.01.2022 09:07

   Milí přátelé,
zdravím vás pěkně. Na začátku února budeme mít bohoslužbu na svátek Uvedení Páně do chrámu se svíčkami...

Publikováno: 03.01.2022 07:58

     Milí přátelé,
vstupme do roku 2022 pod ochranou Matky Boží Panny Marie a v Nejsvětějším jménu Ježíšově, jak nám to umožňují liturgické dny 1...