Publikováno: 04.06.2023 14:51

     Milí přátelé,
rychlostí blesku s přiblížil konec školního a pracovního roku a měsíc červen nabídne nejrůznější akce k povznesení našeho ducha...

Publikováno: 01.05.2023 15:07

     Milí přátelé,
skoro celý květen se letos prolíná dvojí duchovní radost: z velikonoční doby a z májových připomínek Matky Boží...

Publikováno: 01.04.2023 18:40

     Milí přátelé,
na Květnou neděli začínáme být v liturgii účastníky vyvrcholení dramatu naší spásy...

Publikováno: 28.02.2023 08:30

    Milí přátelé,
najednou jsme v postní době. Strohá výzdoba kostela, fialová liturgická barva, zvláštní čtení při bohoslužbách, vážné tóny a texty hudby a zpěvu, postní dny, to všechno nám pomáhá, abychom se dokázali vymanit z neúprosného sevření, běhu a tlaku času a našich všedních povinností a vstoupili do svého prostoru ticha, do svého středu, abychom získali zdravý odstup od věcí, dokázali je nahlédnout vyšším rozumem, abychom zaslechli Boží hlas
a nechali se oslovit Bohem v podstatných věcech...

Publikováno: 31.01.2023 16:04

     Milí přátelé,
zdravím Vás všechny pěkně na konci ledna...

Publikováno: 02.01.2023 13:12

     Milí přátelé,
děkuji všem, kdo přispěli ke krásným vánočním bohoslužbám...