Setkání Dětské kafe

   Nejen rodiny s malými dětmi, ale i farníci a přátelé
   kostela sv. Ignáce a kostela sv. Štěpána
   i všichni ti, jimž nevadí štěbetající dětské hlásky
   a překračování Lego kostiček, se mohou pravidelně
   setkávat většinou třetí neděli v měsíci po mši svaté
   v 9:00 h. na tzv. Dětském kafi v  sále Ignáce 
   Raaba (Raabovky). Za vznikem této aktivity stojí
   potřeba setkávání rodičů dětí, které se během
   rozhovoru dospělých potřebují proběhnout
   a hrát si. Pro malé i větší zájemce jsou připraveny
   různé hry a aktivity, během kterých se mohou vzájemně          seznámit a pohrát si.

Na setkání jsou srdečně zváni i dospělí bez dětského doprovodu. A naopak platí, že rodiny s dětmi jsou i nadále vítány na setkání Velké kafe. Oba formáty setkání se od sebe liší pouze místem a časem konání a důrazem na potřeby našich nejmenších (z tohoto důvodu se Dětské kafe koná v sále Ignáce Raaba, který nabízí vyhovující zázemí nejen pro dospělé, ale zejména pro děti).

Do Raabovky je možno projít přes sakristii kolem farní knihovny. Odcházet lze pouze přes dvůr rezidence přímo
na Ječnou ulici.

Na každém setkání je k dispozici drobné občerstvení, s sebou můžete přinést kávu nebo čaj či něco sladkého k zakousnutí.

Vzhledem k batolatům, která se pohybují po podlaze, prosíme o přezouvání. Termíny setkání naleznete v aktuálním kalendáři

Během setkání je třeba respektovat Vnitřní řád, který je k dispozici v Raabovce.

Setkání jsou bezplatná. Chcete-li přispět finančním darem v jakékoliv výši, můžete ho v hotovosti vhodit do kasičky umístěné na poličce v kuchyni. Pokud ho zašlete na účet kostela, rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení.

Kromě setkání Dětské kafe existují při farnosti sv. Ignáce i další podobné formáty setkání, a sice Velké kafe, Malé kafe a Káva o desáté

V případě otázek kontaktujte rektora kostela emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

Publikováno: 21.09.2023 14:57
Aktualizováno: 08.05.2024 22:59