Setkání s nejmenšími

(pro malé děti a jejich doprovod) 

   Forma a obsah setkání jsou navrženy a připraveny tak,
   aby se ho mohly společně zúčastnit nejmenší děti
   i předškoláci. Výsledná podoba se může změnit, záleží
   na věkovém složení dětí ve skupince, na jejich potřebách,
   zájmech atd.:
   9:30 přivítání, zpívání, hry s plachtou a míčky…
   9:45 hlavní část programu, krátké povídání o Bohu (děti
           používají různé materiály, pracují s biblickými
           obrázky…)
  10:00 výtvarná činnost tematicky spojená s hlavní částí
            programu
  10:15 svačina
                                                                                    10:30 říkadla, písničky, volná hra (hračky jsou k dispozici)
                                                                                    10:50 úklid, rozloučení

Je vítán doprovod dětí (maminka, tatínek, babička, děda, teta, chůva…) i s miminky. Setkání je vhodným prostorem pro sdílení zážitků, rad či starostí v péči o naše nejmenší. Srdečně vítány jsou též děti s handicapem či vývojovou poruchou. I přesto, že je součástí programu krátký biblický příběh, mohou se setkání účastnit i děti a jejich doprovod „bez vyznání“.

Setkání se konají v pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Raaba. S ohledem na Vaše rodinné potřeby můžete
přicházet již od 8:30 hod.

První setkání ve školním roce 2023/2024 proběhne 22. září 2023 od 9:30 hod. Není třeba se hlásit dopředu. Doprovod s dětmi může, ale nemusí přicházet v týdenním rytmu. Prosíme, vezměte si s sebou přezůvky a svačinu
pro dítě.

Setkání jsou bezplatná. Chcete-li přispět finančním darem v jakékoliv výši, můžete ho v hotovosti vhodit do kasičky umístěné na poličce v kuchyni. Pokud ho zašlete na účet kostela, rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení.

Během setkání je třeba respektovat Vnitřní řád, který je k dispozici v Raabovce.

V případě otázek či zájmu můžete kontaktovat rektora kostela P. Františka Hylmara SJ emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi!

 

 

 

 

 

Publikováno: 02.11.2015 09:28
Aktualizováno: 11.11.2023 06:46