Katecheze / výuka náboženství

      Rodiče mají nezastupitelnou roli - mají děti, které
      byly pokřtěny, přivádět ke Kristu. Nabízíme jim v tom
      pomoc prostřednictvím katechezí (výuky
      náboženství) - vzdělání ve víře i její prožívání dětem
      ve věku předškolním i školním.

     V tomto školním roce se setkáváme takto:
      pondělí   14:00-15:00  děti mladšího školního věku
      středa    14:30-15:30  děti mladšího školního věku
                   16:00-17:00  děti staršího školního věku* 
      
      (Časy setkání mohou být upravovány - po dohodě 
      s rodiči). Pokud jste zde nenalezli čas, který by vám
 vyhovoval, prosíme, kontaktujte pastorační asistentku.

  • Setkání probíhají v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). 
  • Děti nemusí být předem přihlášeny.
  • S sebou bačkory.
  • Setkání je bezplatné.
  • Doprovod dítěte může být přítomen na setkání. Nesmí, ale zasahovat do probíhajícího programu.

Nestihli jste přijít na první setkání? Nevyhovují Vám časy setkání nebo máte dotazy? Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na setkání s vámi.

*  Tato skupina je složena z dětí, které již katechezi navštěvovaly v minulých letech.
** V naší farnosti je zvykem, že děti mohou k těmto svátostem přistoupit nejdříve ve druhém roce katechezí.
    Stávalo se totiž, že rodič přivedl dítě s tím, že „chce k přijímaní“, ale rodina do kostela nechodila a nežila
    náboženským způsobem života. (Dva roky katechezí nemusí dítě absolvovat v naší farnosti).

 

 

Publikováno: 13.10.2015 09:22
Aktualizováno: 07.11.2022 16:34