Katecheze

(možnost náboženského vzdělání a výchovy dětí)

   Rodiče mají nezastupitelnou roli - mají děti, které byly
   pokřtěny, přivádět ke Kristu. Nabízíme jim v tom pomoc
   prostřednictvím katechezí - vzdělání ve víře a výchovy
   v jejím prožívání.    

   Ve školním roce 2023/2024 probíhají setkání v těchto časech:
pondělí    14:30-15:30  děti mladšího školního věku 
              15:30-16:30  děti mladšího školního věku   
středa     14:30-15:30  děti mladšího školního věku a příprava k prvnímu svatému přijímání **
              15:15-16:00  děti mladšího školního věku 
             (Časy setkání mohou být upravovány po dohodě s rodiči. Pokud jste zde nenalezli čas, který by vám vyhovoval, prosíme, kontaktujte pastorační asistentku.)

K katechezím (zvláště dětí mladšího školního věku) používáme materiál "Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval..." , který je vhodný pro kladení základů života víry. Setkání je rozděleno do dvou bloků: vlastní téma katecheze (asi 40 minut) a téma „kostel“ (asi 20 minut) nebo téma „liturgický rok“ (asi 20 minut). Děti chodí
do kostela na nedělní bohoslužby, ale někdy jim není jasné, kde jsou a proč. Proto během katechezí navštěvují kostel...Témata se navzájem propojují např. takto: je-li tématem katecheze bible, pak je rozvíjeno v bloku „kostel“ tak, že katecheta sděluje, kde se v kostele čte z bible – ambon a kazatelna
V kostele také dozvídají, který světec bude mít svátek. Katecheta proto hovoří o světci, jehož svátek je v kalendáři blízko hodiny katecheze.

Během setkání děti pracují s pracovními listy, obrázkovými kartičkami, figurkami...proto je vhodné, aby dítě mělo desky A4, tzv. šanon (co nejširší, se dvěma dírami), kam si dítě materiály zakládá.

S sebou: desky A4, tzv. šanon (co nejširší, se dvěma dírami a bačkory.

Setkání probíhají v Raabovce, jež je pro děti uzpůsobena (mapy, knihy a další pomůcky).

Do skupin dětí mladšího školního věku mohou přicházet i předškoláci.

Srdečně vítány jsou též děti s handicapem či vývojovou poruchou.

Mohou se připojit i děti z jiných farností. Podporujeme je, aby se účastnily života u kostela, kam chodí pravidelně
na nedělní bohoslužbu.

Přestože se při setkání hovoří o Bohu, mohou se jich účastnit i děti a jejich doprovod „bez vyznání“. Důležité je, aby jim víra ostatních nevadila. Nebudou k víře přesvědčováni. 

Doprovod dítěte může být přítomen. Nesmí ale zasahovat do probíhajícího programu.

Setkání jsou bezplatná. Chcete-li přispět finančním darem v jakékoliv výši, můžete ho v hotovosti vhodit do kasičky umístěné na poličce v kuchyni. Pokud ho zašlete na účet kostela, rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení.

Během setkání je třeba respektovat Vnitřní řád, který je k dispozici v Raabovce.

Máte zájem? Máte otázky? Nevyhovují Vám časy setkání? Nestihli jste první setkání? Kontaktujte rektora kostela
P. Františka Hylmara SJ emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na setkání!

 Skupina je složena z dětí, které již katechezi navštěvovaly v minulých letech.
** V naší farnosti je zvykem, že děti mohou k těmto svátostem přistoupit nejdříve ve druhém roce katechezí.
(Dítě je nemusí absolvovat v naší farnosti). Stávalo se totiž, že rodič přivedl dítě s tím, že „chce k přijímaní“, ale rodina do kostela nechodila a nežila náboženským způsobem života.


Co je katecheze a co předmět náboženství?
Zjednodušeně: Dříve takřka všechny děti navštěvovaly ve škole předmět náboženství, který poskytoval informace
o křesťanské víře. Dnes je situace jiná. Dětem nabízíme ve farnosti katecheze, jež spojují vzdělávání ve víře s uváděním do života s Bohem. Učíme se tedy také modlit, navštěvujeme spolu kostel, zveme děti na aktivity farního společenství atd.

 

 

Publikováno: 13.10.2015 09:22
Aktualizováno: 11.11.2023 06:47