Ministranti

     Chlapci se mohou v kostele sv. Ignáce věnovat
     při mši svaté službě u oltáře.
     Postupně si tak pod vedením starších ministrantů
     osvojují zvyklosti provázející liturgii a pronikají
     do tajemství víry, která se tu slaví. 

     Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty,
     kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách
     ve všední dny i v neděli.

     V případě otázek či zájmu přijďte po mši svaté
     do sakristie či napište e-mail.

Publikováno: 09.11.2015 08:25
Aktualizováno: 02.09.2021 08:15