Programy pro MŠ, ZŠ...

Individuální či skupinové prohlídky lze konat v intervalech mezi bohoslužbami
a dalšími programy pořádanými duchovní správou. Návštěvníci musí svým jednáním i oblečením respektovat posvátný charakter prostoru.

Skupinám žáků ZŠ a SŠ nabízíme zdarma komentované prohlídky
s tématy: Kde v naší čtvrti bydlí Bůh?, Kostel sv. Štěpána - gotická památka, Kostel sv. Ignáce z Loyoly - barokní památka. Programy vychází ze znalostí i věku žáků a jsou doplněny pracovními listy. Časová náročnost je cca 90 min. (čas je upravován na základě domluvy s vyučujícím).

Dospělým nabízíme komentovanou prohlídku „Dívej se jinak“, jež na detailech výzdoby vysvětluje smysl a funkci tohoto sakrálního prostoru.

V případě otázek či zájmu kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou.

 


 

 

Publikováno: 14.12.2015 09:39
Aktualizováno: 01.05.2017 05:37