Mše sv. pro rodiny s dětmi

V kostelích sv. Ignáce a sv. Štěpána neprobíhá speciální bohoslužba pro děti: rodiny jsou vítány na jakékoli mši svaté. V kostele sv. Ignáce jsou však do nedělní mše svaté v 9:00 hod. včleněny prvky určené zvláště dětem. Před kázáním dostávají obrázkové sešitky Liturgie pro děti, které obsahují zkrácené biblické texty, poučný příběh a hádanku; doma s nimi mohou spolu s rodiči dále pracovat (metodika je každou neděli dostupná zde). V průběhu obětování děti přinášejí svíčky a dary. Hlasité a neklidné děti mohou spolu se svým doprovodem pobývat v sakristii, kde lze z reproduktorů sledovat dění v kostele. V sakristii lze malé děti nakrmit či přebalit.

V případě otázek či zájmu kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou.

Publikováno: 20.10.2015 05:11
Aktualizováno: 27.09.2017 09:02