Mše sv. pro rodiny s dětmi

V kostele sv. Ignáce neprobíhá speciální bohoslužba pro děti: rodiny jsou vítány na jakékoli mši svaté. Do nedělní liturgie v 9:00 h. jsou včleněny prvky určené zvláště dětem:

  • Před kázáním dostávají obrázkové sešitky Liturgie pro děti, které obsahují zkrácené biblické texty, poučný příběh a hádanku. Doma s nimi mohou spolu s rodiči dále pracovat (metodika je každou neděli dostupná zde). 
  • Účastní se průvodu s obětními dary.
  • Při modlitbě Otčenáš a pozdravení pokoje tvoří kruh kolem obětního stolu.
  • Chlapci mohou ministrovat.

Hlasité a neklidné děti mohou jít během liturgie spolu se svým doprovodem do sakristie, kde lze z reproduktorů sledovat dění v kostele. Je zde připraveno zázemí pro děti (hračky), lze je tu nakrmit a přebalit.

Z hlediska dětí může být bohoslužba jakési stále se opakující a nepříliš zajímavé divadlo. Musí být do tohoto děje uváděny jak specifickým zapojením, tak i výkladem. K tomu dochází v rámci katecheze. Při ní děti často zavítají
do kostela, kde se seznamují s liturgickým prostorem, vybavením a děním. Mohou např. vstoupit do presbytáře, stát u ambonu, podívat na misál a lekcionář, ornáty a jejich barvy atd.

Těšíme se na setkání s vámi.

Publikováno: 20.10.2015 05:11
Aktualizováno: 14.11.2023 08:21