Káva o desáté

Jde o setkání farníků, kněží a přátel kostelů sv. Ignáce a sv. Štěpána, které nám umožňuje, abychom se my, kteří se vídáme na bohoslužbách, lépe poznali, popovídali si, pomohli drobnou prací farnímu společenství (stříhání materiálů pro katecheze dětí a Noc kostelů...) a také se trochu modlili.

Setkání je vhodné pro seniory, osamělé či ovdovělé i ty, kteří mají čas a chuť jen tak přijít.

Setkání se konají ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 h. v sále Ignáce Raaba (Raabovce) a není třeba se předem přihlašovat. Přicházet na setkání můžete, ale nemusíte, pravidelně každý týden (záleží na Vás a na Vašich časových možnostech).

Na Kávu o desáté jsou srdečně zváni - věřící i nevěřící. Během setkání se hovoří o Bohu. Nikdo nebude k víře přesvědčován, důležité je, aby mu víra ostatních nevadila.

K dispozici je vždy káva a čaj. S sebou můžete přinést kávu či sušenky nebo ukázku vlastní výroby.

Setkání jsou bezplatná. Chcete-li přispět finančním darem v jakékoliv výši, můžete ho v hotovosti vhodit do kasičky umístěné na poličce v kuchyni. Pokud ho zašlete na účet kostela, rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení.

Během setkání je třeba respektovat Vnitřní řád, který je k dispozici v Raabovce.

Kromě setkání Káva o desáté existují při farnosti sv. Ignáce i další podobné formáty setkání, a sice Velké kafe, Malé kafe a Dětské kafe

V případě otázek či zájmu můžete kontaktovat rektora kostela emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na Vás!

 

 

Publikováno: 25.09.2023 08:52
Aktualizováno: 11.11.2023 06:54