Prohlídka kostela

Individuální či skupinové prohlídky lze konat v intervalech mezi bohoslužbami a dalšími programy pořádanými duchovní správou. Návštěvníci musí svým jednáním i oblečením respektovat posvátný charakter prostoru.

Skupinám žáků ZŠ a SŠ nabízíme zdarma komentované prohlídky
s tématy: Kde v naší čtvrti bydlí Bůh?, nebo Kostel sv. Ignáce - barokní památka.

Dospělým nabízíme komentovanou prohlídku „Dívej se jinak“, jež na detailech výzdoby vysvětluje smysl a funkci tohoto sakrálního prostoru.

V případě otátek či zájmu kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou.

Publikováno: 02.11.2015 12:23
Aktualizováno: 28.04.2017 16:52