Setkání Velké kafe

Jde o setkání farníků, kněží a přátel kostela sv. Ignáce a kostela sv. Štěpána, které nám umožňuje, abychom se my, kteří se vídáme na bohoslužbách, lépe poznali a více sblížili. Koná se většinou začátkem měsíce po nedělní mši svaté
v 9:00 hod. Termíny setkání naleznete v aktuálním kalendáři

Podává se káva a drobné občerstvení. Donesete-li "něco na zub", určitě všechny potěšíte. Akce je zdarma, ale příspěvky jsou vítány.

Koná se v Družinském sále a přilehlých prostorách, jež umožňují posezení u stolů. K dispozici je kout pro nejmenší, větší děti mohou hrát ping-pong či stolní fotbal. Do sálu se dostanete tak, že projdete sakristií a kolem farní knihovny (skvělá příležitost pro zápůjčku knihy, časopisu nebo CD) do 1. patra věže kostela. Odchází se dvorem rezidence přímo do Ječné ulice. Prosíme, nevyužívejte přitom zahradu Tovaryšstva Ježíšova.

Kromě setkání Velké kafe existují při farnosti sv. Ignáce i další podobné formáty setkání, a sice Malé kafe, Dětské kafeKáva o desáté

V případě otázek kontaktujte rektora kostela emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na Vás!

 

Publikováno: 02.11.2015 10:27
Aktualizováno: 11.11.2023 06:53