Setkání Velké kafe

Jde o neformální setkání lidí ze společenství kolem kostela sv. Ignáce, které umožňuje, abychom se my, kteří se vídáme na bohoslužbách, lépe poznali a více sblížili. Koná se většinou v neděli po prvním pátku měsíce po mši svaté
v 9:00 hod. Termíny setkání naleznete v aktuálním kalendáři

Podává se káva, čaj a drobné občerstvení. Donesete-li "něco na zub", určitě všechny potěšíte. Akce je zdarma, ale příspěvky jsou vítány.

Koná se v Družinském sále a přilehlých prostorách, jež umožňují posezení u stolů. K dispozici je kout pro děti, větší děti mohou hrát ping-pong či stolní fotbal. Do sálu se dostanete tak, že projdete sakristií a kolem farní knihovny (skvělá příležitost pro zápůjčku knihy, časopisu nebo CD) do 1. patra věže kostela. Odchází se přes dvůr jezuitského domu brankou ve vratech do Ječné ulice. 

Kromě setkání Velké kafe existují při farnosti sv. Ignáce i další podobné setkání, a sice Dětské kafeKáva o desáté

V případě otázek kontaktujte rektora kostela emailem nebo na tel. čísle +420 220 990 200.

Těšíme se na Vás!

 

Publikováno: 02.11.2015 10:27
Aktualizováno: 14.01.2024 19:02