CHASIG

Charita u sv. Ignáce (CHASIG) působí při našem kostele od roku 2002. V rámci projektu Arcidiecézní charity Praha "Adopce na dálku" finančně podporujeme ve studiu čtyři děti (dívku z Ugandy, chlapce a dvě dívky z Indie), zapojujeme se do Tříkrálové sbírky, provozujeme nástěnku sociální výpomoci a pomáháme potřebným. Ve Zpravodaji pravidelně zveřejňujeme bilanci své činnosti. Zodpovědnou osobou CHASIGu je jáhen Zdeněk Dubský.

 

Publikováno: 20.10.2015 23:41
Aktualizováno: 09.11.2015 08:49