Příprava na biřmování

Setkávání těch, kdo jsou pokřtění a víru praktikují a chtěli by se připravit na přijetí svátosti biřmování, zahájí v pondělí 3. října 2022 v 18:30 a bude dále probíhat vždy v pondělí ve stejnou hodinu. Scházet se budeme v recepci jezuitského domu v Ječné 2, v průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo.

K této skupině se mohou připojit i ti, kdo byli v dětství pokřtěni, ale víru nepraktikovali a chtěli by se nyní připravit
na přijetí svátosti eucharistii, a také praktikující křesťané, kteří by si svou víru rádi osvěžili nebo „restartovali“
a prohloubili. Účastníci s různými vstupními zkušenostmi s vírou se při setkáváních mohou vzájemně vhodně obohacovat a v praxi zažívat společenství víry.

Tato příprava potrvá osm měsíců a s biřmováním se počítá na slavnost Seslání Ducha svatého 28. května 2023
nebo v blízké době po ní.

V případě zájmu i s jakýmikoli dotazy nebo pochybnostmi se neváhejte obrátit na rektora kostela
P. Františka Hylmara SJ (kontakt: rektor@kostelignac.cz). Můžete přijít i bez předchozího ohlášení.

Dejte o těchto setkáváních vědět svým známým, které by mohla zaujmout a prospět jim.

 

 

Publikováno: 19.11.2015 10:33
Aktualizováno: 19.09.2022 10:58