Příprava na biřmování

U kostela sv. Ignáce se setkávají dospělí, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti biřmování. 

Zájemci ať kontaktují rektora kostela (kontakt: rektor@kostelignac.cz).

 

Publikováno: 19.11.2015 10:33
Aktualizováno: 12.10.2021 12:53