Emauzy

     Zveme všechny zájemce o pravidelnou modlitbu s Písmem svatým. Podíváme na to, jak k meditaci Písma přistupuje tradice, která vychází ze zkušenosti sv. Ignáce z Loyoly. Toto setkání by mělo pomoci odpovědět
na některé z otázek ohledně modlitby a těžkostí, které s ní někdy zažíváme (nepozornost, těkavé myšlenky apod.) Součástí programu bude i krátká doprovázená meditace. Bude tak vlastně představen způsob, jakým bude na dalších setkáních modlitba probíhat. Předpokládá se setkání jednou měsíčně.

Plánovaná setkání jsou čtvrtky 4. a 18. května; 1. a 15. června 2023. Sraz je v 18:30 hod. na vrátnici rezidence. 

Společenství doprovází Pavel Banďouch SJ.

Na setkání se není třeba přihlašovat. Těšíme se na Vás.

Publikováno: 01.04.2023 19:10
Aktualizováno: 01.05.2023 16:29