VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z. s., neboli VKH Praha je společenství především studentů vysokých škol, ale též jejich absolventů a lidí s akademickým prostředím jakkoli spojených. Cílem společenství je poskytnout zázemí studentům během jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchovní růst, navazování přátelství, vzdělávání a smysluplné využité volného času.

VHK Praha má momentálně cca 200 oficiálních členů, tj. těch, kteří podali přihlášku, ale patří k nám i další desítky těch, kteří oficiálně přihlášeni nejsou, avšak účastní se ať už pravidelných, nebo nepravidelných akcí VKH.

VKH je spravováno tzv. radou, která se skládá z předsedy (Vojta Nedbal), místopředsedů (Tomáš Šišák, Zdíša Michalcová) a v současné době osmi radních, kterým jsou svěřeny nejrůznější úkoly (organizace mší, společenství Útes, přednášek a besed s hosty, plesu; péče o finance, o klub Vzducholoď, propagaci, navazování spolupráce s dalšími společenstvími aj.).

A co přesně děláme?

Pravidelné akce:

Studentské (rytmické) mše – pravidelně každou středu od 19 hod u sv. Ignáce za účasti průměrně 80 – 200 studentů a dalších spřízněných duší. Mši obvykle celebruje náš milý studentský kaplan P. Pavel Bačo, SJ, ale nezřídka k nám zavítají různí hosté. Kromě „tradičních“ mší bývají i některé mše „speciální“ – velká zahajovací mše akademického roku, závěrečná mše, nebo bohoslužba pod širým nebem. Mše si nikdo z nás nedovede přestavit bez spolupráce se scholou Rytmig, která je pravidelně doprovází. Po každé mši je připraveno posezení v Družinském sále, kde je připraveno občerstvení a přátelská atmosféra.

Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK) – jednou za 14 dní v pondělí, v Družinském sále. PoVyK, to jsou přednášky a besedy s nejrůznějšími hosty, s nimiž diskutujeme o rozličných tématech a rozšiřujeme si tak naše obzory. PoVyKu se účastní někteří pravidelně, jiní jednorázově přilákáni tématem.

Úterní společenství (Útes) – je otevřené společenství, jehož cílem je nabídnout lidem možnost duchovně se rozvíjet, bavit se společně o duchovních věcech a modlit se. Některá setkání jsou vyloženě modlitební (např. se zpěvem chval), jiná biblická a/nebo diskuzní. Útes se koná jednou za 14 dní za účasti cca 8 – 15 lidí, jejichž složení není vždy stejné, neboť společenství je otevřené i jen „příležitostně“ příchozím. Scházíme se v podkrovních prostorách u Ignáce.


Jednorázové akce: jednorázové kulturní aktivity  podzimní a jarní víkendovky; oslava církevního silvestru; páteční roráty v katedrále se snídaněmi u kapucínů; taneční večery; ples VKH; pražská hra (i pro členy jiných VKH ČR a spřízněné); postní páteční křížové cesty za rozbřesku na Petříně (za účasti i dalších pražských společenství); zelenočtvrteční pesachová večeře; Studentský Velehrad a mnohé další.

Naší snahou je poskytnout dostatečně pestrý program, aby se každý příchozí u nás v něčem našel, a jsme proto otevřeni dalším nápadům a aktivitám. V ničem, co děláme, bychom se neobešli bez zázemí, které nám tak ochotně poskytují jezuité v podobě duchovní podpory od našeho studentského kaplana, P. Pavla Bačo, SJ a modlitební podpory jeho spolubratří, ale též v podobě podpory materiální – nádherného Studentského centra v jednom z jezuitských domů na Žižkově, od letoška nově také nové podkrovní prostory v Ječné. Všechno, co děláme, je založeno na dobrovolnictví, a jsme proto rádi za každého, kdo chce přiložit pomocnou ruku k již probíhajícím pravidelným či nepravidelným aktivitám, nebo kdo přijde a zrealizuje nějakou aktivitu vlastní. Uvítáme zkrátka každého, kdo je ochoten darovat kus svého volného času ostatním a tím vlastně i sobě.

Publikováno: 18.01.2017 03:51
Aktualizováno: 27.01.2019 15:59