Základy křesťanství a příprava na křest

   U kostela sv. Ignáce se setkávají dospělí, kteří mají zájem 
   o uvedení do křesťanství a do života z víry s přáním
   nechat se pokřtít. K nim se mohou připojit i ti, kdo byli
   v dětství pokřtěni, ale víru nepraktikovali a chtěli by se nyní
   důkladně připravit na přijetí svátosti eucharistie, také ti,
   kdo se chtějí s vírou vstupně seznámit, ale zatím nejsou
   rozhodnutí pro svátosti, a nakonec také praktikující křesťané,
   kteří by si svou víru rádi osvěžili nebo „restartovali“
   a prohloubili. Účastníci s různými vstupními zkušenostmi
   s vírou se při setkáváních mohou vzájemně vhodně
   obohacovat a zažívat, co znamená společenství věřících.

Uvedená setkávání začnou ve čtvrtek 6. října 2022 v 18:30 a budou dále probíhat vždy ve čtvrtek ve stejnou hodinu. Scházet se budeme v recepci jezuitského domu v Ječné 2, v průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo.

Příprava ke křtu je pozvolná a beze spěchu, trvá jeden a půl roku a se křtem se počítá o noční slavnosti Zmrtvýchvstání v sobotu 30. března 2024 v kostele svatého Ignáce. Příprava se může zdát dlouhá, ale nakonec uteče jako voda a zanechá krásné a hluboké vzpomínky.

V případě zájmu i s jakýmikoli dotazy nebo pochybnostmi se neváhejte obrátit na rektora kostela
P. Františka Hylmara SJ (kontakt: rektor@kostelignac.cz). Můžete přijít i bez předchozího ohlášení.

Dejte o těchto setkáváních vědět svým známým, které by mohla zaujmout a prospět jim.

 

 

 

 

 

Publikováno: 19.11.2015 10:31
Aktualizováno: 19.09.2022 10:57