Křest

Křest je obřad, jímž je dáno jednou provždy viditelným způsobem najevo, že člověk spojil svůj život s Ježíšem Kristem i těmi, kdo v něj věří (církví), a chce takto navěky patřit k Bohu Otci, Synu a Duchu svatému. Proto se také svěřuje Božímu milosrdenství, zříká se zla a bere na sebe závazek upřímného úsilí o pravdu a dobro.

Svátost křtu lze přijmout v kterémkoli věku. Leckdy takto vstupují do společenství s Bohem děti, které přivedli jejich blízcí. Jindy se však pro Krista rozhodují dospívající nebo dospělí; ti se na něj musí náležitě připravit. Rádi Vás mezi sebe přivítáme!

Křest uděluje obvykle kněz nebo jáhen.

Informace o tom, co je potřeba ke křtu, naleznete zde; a jak křest probíhá zde.

V případě zájmu či otázek kontaktujte P. Pavla Bačo, SJ.

Publikováno: 02.11.2015 12:17
Aktualizováno: 11.08.2016 06:01