Návštěva nemocného

Čas nemoci je mnohdy spojen s uvažováním o smyslu života a jeho dosavadním průběhu. Může proto ústit v potřebu rozhovoru o věcech víry, společné modlitby a povzbuzení. Může být spojen s touhou po přijetí eucharistie, případně i svátosti smíření a pomazání nemocných.

V případě otázek či zájmu kontaktujte jáhna Zdeňka Dubského nebo P. Pavla Bačo, SJ.

 

 

 

Publikováno: 02.11.2015 19:32
Aktualizováno: 11.08.2016 06:08