Návštěva nemocného

Čas nemoci je mnohdy spojen s uvažováním o smyslu života a jeho dosavadním průběhu. Může proto ústit v potřebu rozhovoru o věcech víry, společné modlitby a povzbuzení. Může být spojen s touhou po přijetí eucharistie, případně i svátosti smíření a pomazání nemocných.

V případě otázek či zájmu kontaktujte pracovníky duchovní správy.

 

 

 

Publikováno: 02.11.2015 19:32
Aktualizováno: 18.08.2021 20:18