Svátost smíření (zpověď)

Ten, kdo ve křtu spojil svůj život s Ježíšem Kristem, se jednou provždy svěřil Božímu milosrdenství. Žádá o ně pokaždé, když jeho myšlenky, slova a skutky nebyly dobré. Tím se totiž Bohu vzdálil: narušil vztah, který ho s ním v Kristu pojí, i vztahy s druhými lidmi.

Svátost smíření (řečená také svátost pokání nebo svatá zpověď) je obřad, jímž je dáno viditelným způsobem najevo, že Bůh, Otec veškerého milosrdenství, který smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha, skrze tuto službu církve odpustil kajícnému křesťanovi hříchy a naplňuje ho pokojem.

Ke svátosti nezbytně patří činy člověka, který se s pomocí Kristova Ducha obrací k Bohu (lítost, pokání a zadostiučinění), a čin Boha, který jej se sebou mocí téhož Kristova Ducha usmiřuje prostřednictvím církve zastoupené knězem. Podrobnosti jsou dostupné zde.

Svátost smíření uděluje kněz.

Křesťan přistupuje ke svátosti smíření nejméně jednou do roka, před velikonocemi. Církev však doporučuje, aby tak činil pravidelně a častěji – například jednou do měsíce.

K první svaté zpovědi přistupují děti po předchozí přípravě, jež je poučí o křesťanské víře i o této svátosti samé. Obvykle se tak děje ve věku asi sedmi až devíti let. Zájemci musí kontaktovat duchovní správu.

V případě otázek či zájmu kontaktujte duchovní správu.

Možnost svátosti smíření (zpovědi) v kostele sv. Ignáce:
pondělí až sobota: od 7:00     od 16:30
neděle:                 od 6:30     od 8:30     od 10:30     od 16:30
V jiném čase - po domluvě s knězem.
Výše uvedné časy se mohou měnit. Aktuální časy naleznete zde. Děkujeme.

 

Publikováno: 09.11.2015 07:56
Aktualizováno: 23.04.2021 04:56