Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Štěpána a kostel sv. Ignáce.
Historie a funkce kostela.

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ, materiály ke katechezi...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava ke křtu a biřmování, tématická setkání...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, setkání „Velké kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování. Proces blahořečení a peněžní sbírka.

Pomáháme Ukrajině


Tovaryšstvo Ježíšovo neboli Jezuité, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Více ZDE.

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině.

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost "s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)" a stiskněte tlačítko "Potvrdit".

Peněžní sbírka pro farnost


Vážení farníci, kostel sv. Ignáce má nové číslo účtu. Prosíme, zrušte své trvalé příkazy na stávající účet. Římskokatolická správa u kostela sv. Ignáce má nový účet 2902133346/2010. Děkujeme za pochopení.