Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).
Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ
a peněžní sbírka.

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava na svátosti, čtvrteční setkání mládeže...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, setkání „Velké kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování. Proces blahořečení a peněžní sbírka

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Velké poděkování patří všem seniorům, kteří zůstali dvě minulé neděle doma a neúčastnili se fyzicky bohoslužeb. Umožnili tím, dodržet limit 100 osob na mši sv.
  • Ve středu 3. 6. večer bude sloužena mše sv. za + P. Adolfa Nicoláse SJ, bývalého generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova.
  • Od 5. 6. bude opět společný páteční úklid kostela. Prosíme přijďte pomoci. Sraz je po večerní mši sv. v sakristii. Děkujeme za pomoc.
  • Při bohoslužbách nebudeme používat papírové zpěvníky. Chcete-li se účastnit zpěvu je třeba si donést vlastní zpěvník nebo si stáhnout (zdarma) do mobilu aplikaci Kancionál.
  • Do 30.6. jsou zrušeny všechny akce a výpůjčky prostor.
  • Májová pobožnost bude vždy ve všední den po večerní mši sv.
Aktualizováno 30.5.2019

Peněžní sbírka pro farnost


Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č.ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru. Všem našim přispěvatelům srdečně děkujeme.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

30 ned C – Modlitba a pravda - 27.10.2019 – Lk 18, 9-14 Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
27.10.2019 Kardinál Špidlík mezi námi.
31.07.2019 Poutní slavnost 2019
24.05.2019 Noc kostelů 2019
18.05.2019 Farní výlet
20.04.2019 Velikonoční vigilie 2019
15.12.2018 Dny víry, advent 2018
01.12.2018 1. adventní neděle 2018

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.