Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).
Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ
a peněžní sbírka.

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ, materiály ke katechezi...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava na svátosti, čtvrteční setkání mládeže...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, setkání „Velké kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování. Proces blahořečení a peněžní sbírka

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Rozpis bohoslužeb a zpovídání od září je zde.
  • Příprava na svátosti křtu, eucharistie a biřmování se rozběhne, dá-li Pán, v týdnu od 12. října. Více na letáčcích, na vývěsce.
  • "Podzimní farní výlet" se plánuje na sobotu 10. října do Neratova a na zámek Častolovice. Přihlášky v sakristii, další informace ve vývěsce.
  • Rádi přivítáme ty, kdo by rozšířili řady našich ministrantů v neděli i během týdne. Nové odvážlivce ochotně zaučíme.
  • Náš chrám je třeba z hygienických důvodů navštěvovat s rouškou. Prosíme Eucharistii přijímejte pouze na ruku. Děkujeme za pochopení.
Aktualizováno 27.9.2019

Nový rektor

Od 1.8.2020 bude novým administrátorem farnosti u kostela sv. Štěpána a rektorem duchovní správy u kostela sv. Ignáce P. František Hylmar SJ.

P. Pavel Bačo SJ se přestěhuje do Ružomberka, kde by měl vystřídat P. Jana Adamíka SJ ve funkci novicmistra. Pater Adamík se přesune do Prahy, kde bude představeným komunity, farním vikářem a prezidentem Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně.

"Chtěl bych i touto cestou poděkovat vám všem farníkům u sv. Štěpána a Ignáce za tyto čtyři roky, které jsem zde mohl strávit. Kdosi řekl: „Každý dobrý čin zůstává navždy v srdci toho, kdo je vděčný.“ To dobré a krásné, co každý z vás vnášíte do tohoto společenství, v Bohu stále zůstává a já jsem vděčný za to, že jsem to s vámi mohl v tomto čase sdílet. Ať vám Bůh žehná!"
P. Pavel Bačo SJ.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.07.2020 Poutní bohoslužba.
30.05.2020 Májová vigilie, křest.
27.10.2019 Kardinál Špidlík mezi námi.
31.07.2019 Poutní slavnost 2019
24.05.2019 Noc kostelů 2019
18.05.2019 Farní výlet
20.04.2019 Velikonoční vigilie 2019

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.