Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).
Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ
a peněžní sbírka.

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ, materiály ke katechezi...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava na svátosti, čtvrteční setkání mládeže...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, setkání „Velké kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování. Proces blahořečení a peněžní sbírka

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Prosíme sledujte web kostela, dotazy pište na farní e-mail nebo telefonujte na vrátnici rezidence či pastorační asistentce. Děkujeme za pochopení.
Aktualizováno 15.10.2019

Peněžní sbírka pro farnost


Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s touto složitou dobou. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č.ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.
Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.07.2020 Poutní bohoslužba.
30.05.2020 Májová vigilie, křest.
27.10.2019 Kardinál Špidlík mezi námi.
31.07.2019 Poutní slavnost 2019
24.05.2019 Noc kostelů 2019
18.05.2019 Farní výlet
20.04.2019 Velikonoční vigilie 2019

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.