Kostely sv. Ignáce a Štěpána

Jezuitský kostel sv. Ignáce
a farní kostel sv. Štěpána

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ, materiály ke katechezi...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava ke křtu a biřmování, tématická setkání...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, setkání Velké kafe
a Káva o desáté, prohlídka kostela, svépomocný úklid kostela …

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování. Proces blahořečení a peněžní sbírka.

Ignaciánské exercicie

V Kolínském klášteře je možné přihlásit se na 5-denní ignaciánské exercicie v termínu 26. – 31. srpna. Podrobnosti a přihlášky viz kolinskyklaster.org