Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ, materiály ke katechezi...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava na svátosti, čtvrteční setkání mládeže...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, setkání „Velké kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování. Proces blahořečení a peněžní sbírka

Pomáháme Ukrajině


Tovaryšstvo Ježíšovo neboli Jezuité, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce a Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora spojili síly, aby efektivně pomáhali. Více ZDE.

Rok sv. Ignáce


Vidět v Kristu všechno nově je motto Roku sv. Ignáce, který vyhlásil generální představený jezuitského řádu Alberto Sosa SJ. Více zde či na www.ignatius500.org.

Peněžní sbírka pro farnost


Vážení farníci, kostel sv. Ignáce má nové číslo účtu. Prosíme, zrušte své trvalé příkazy na stávající účet. Římskokatolická správa u kostela sv. Ignáce má nový účet 2902133346/2010. Děkujeme za pochopení.