Nedělní kázání

22.3.2020

Temnota a světlo

Postní 4 ned A – 22.3.2020 – Temnota a světlo – 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a – Ef 5, 8-14 - Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38, p. Pavel Bačo SJ

Setkáváme se dnes v deváté kapitole Janova evangelia s člověkem, který byl od narození slepý. Setkáváme se s člověkem, v jehož temnotě takříkajíc vzchází světlo. Jednak to denní světlo, světlo slunce. Nyní je on schopen vidět všechno jasně svýma tělesnýma očima. 

Ale kromě toho mu vzchází také Světlo světa, Kristus, který sám sebe takto tituluje už v předcházející, osmé kapitole evangelia svatého Jana: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12)

Uzdravený slepec dochází k poznání Krista, postupně dochází k víře v něj, a svou víru v Krista také vyznává. Ve světle dnešního evangelia bychom možná přirovnali víru ke schopnosti vidět, a sice ke schopnosti vidět jakoby novýma očima, vidět skutečnosti jinak.

Víra ve světle dnešního evangelia pro nás může znamenat schopnost vidět Boha duchovním zrakem, a vidět také sebe, svůj život, svůj svět takříkajíc Božím pohledem, z Boží perspektivy. 

Vidět všechno z té perspektivy, ve které Bůh přichází k člověku, ne jako diktátor, ne jako hrozba, ale jako Bůh Zachránce. Vidět a vnímat znamení, která se všude kolem nás i v nás dějí, která k nám o Bohu hovoří a která nás vyzývají k tomu, abychom je přijali jako Boží znamení, abychom skrze ně věřili.

Samozřejmě víra coby schopnost vidět neznamená, že budeme mít stále stoprocentní ostrost a jasnost vidění. 

Je třeba počítat s tím, že často musíme dělat své kroky do neznáma, do nejistot a do mlhavé budoucnosti, a že přitom našimi průvodci nebudou silná světla reflektorů, ale spíše jiskry, které nám dávají tušit správnou cestu a směr.

Jak napsal Louis Evely:

Víra je schopnost unést své vlastní pochybnosti.
Víra je chudoba.
Víra není plné světlo, nespočívá v tom, že člověk všechno ví.
Víra spočívá v tom, že člověk má dostatek světla k tomu, aby vydržel temnotu.

Můžeme vydržet temnotu, nejistoty i neznámo, můžeme jimi procházet se vztyčenou hlavou, pokud hledáme oporu a své zakotvení ve Světle světa, v Kristu, který sám podstoupil zápas s temnotami světa, kterého se tyto temnoty snažily pohltit, ovšem bez úspěchu. 

Kristovo vítězství může být i naším vítězstvím, pokud se vystavujeme jeho světlu, pokud náš život jeho světlem necháme prozářit.


Archiv kázání ve formátu PDF:

22.3.2019 8.3.2019 1.3.2019 23.2.2019 16.2.2019 9.2.2019 12.01.2019 5.1.2019 24.12.2019 22.12.2019

 

Archiv kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 23.03.2020 16:39