Modlitba Otče náš

Text modlitby:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Základní modlitby jsou dostupné například ZDE.

Publikováno: 27.11.2015 20:44
Aktualizováno: 09.12.2015 11:09