Životopisná data

5. 7. 1902               

Adolf Karel Kajpr narozen ve vsi Hředle jako mladší ze dvou synů Adolfa Kajpra st. a Anny, roz. Kytkové

12. 7. 1902             

pokřtěn v kostele sv. Vavřince v Žebráku

1905                      

po smrti matky se s otcem a bratrem přestěhoval do rodných Bratronic

1906                       

po smrti otce se sirotků ujala teta Klára spolu s manželem Josefem Bůžkem

1908–16                 

studium v obecné škole

1916–24    

tovaryš a mlynářský pomocník v mlýně Roučmída; samostatná příprava ke studiu na gymnasiu

1924–26                

služba v československé armádě v Tachově a v Trebišově

1926                       

přijat do kvinty na Arcibiskupské gymnasium v Praze-Bubenči, které spravovali jezuité

14. 8. 1928             

vstoupil na Velehradě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova

1928–30                 

noviciát, příprava k maturitní zkoušce a její absolvování

15. 8. 1930   

složil řádové sliby

1930–32

studium filosofie v Eegenhoven (Belgie)

1932–36

studium teologie v Innsbrucku (Rakousko)

26. 7. 1935   

kněžské svěcení v Innsbrucku (Rakousko)

31. 7. 1935

primiční mše svatá v kostele sv. Ignáce v Praze

1936–37

třetí probace v Paray-le-Monial (Francie)

1937–41

řeholní život a pastorace u sv. Ignáce v Praze

1937–39 

studium sociologie na filosofické fakultě Univerzity Karlovy

1937–41

redaktor řádových časopisů Posel Božského Srdce Páně (1937–41), Obrození (1939–40), Dorost (1939–40), Nové směry (1940–41); autor textů uvádějících do hloubi křesťanské víry a komentujících soudobé dění (kritika fašismu a nacismu)

1938–39

výuka etiky na Studium catholicum

1940–41

výuka filosofie na Arcidiecésním bohosloveckém učilišti pražském

podzim 1939

vyšetřován gestapem poté, co list Dorost vzbudil nevoli okupantů: napomenut a lákán
ke spolupráci

březen 1940

zatčen superior Alois Koláček SJ; zákaz listu Dorost; Kajpr začal vydávat bez souhlasu úřadů Nové směry určené křesťanské mládeži

únor 1941

publikován článek oponující způsobu, jímž se kolaboranti dovolávali sv. Václava, aby jím zdůvodnili své pojetí přináležitosti Čechů k Říši

20. 3. 1941

zatčen kvůli „štvavým“ a „nenávistným“ článkům proti Říši

1941–45

vězněn nacisty: od 20. 3. 1941 věznice Praha-Pankrác, od 5. 5. 1941 koncentrační tábor Terezín, od 12. 5. 1941 výjezdní komando Nová Huť u Berouna, 12. 7. 1941 koncentrační tábor Terezín, od 13. 9. 1941 věznice Praha-Pankrác, od 15. 9. 1941 transport, od 26. 9. 1941 koncentrační tábor Mauthausen, od 30. 5. 1942 koncentrační tábor Dachau; 29. 4. 1945 osvobozen, 21. 5. 1945 transportován do vlasti

1945–50

řeholní život a pastorace u sv. Ignáce v Praze; proslulý kazatel a exercitátor

15. 8. 1945

složil čtvrtý řeholní slib a stal se profesem Tovaryšstva Ježíšova

1947

dvě státní vyznamenání od prezidenta republiky jako účastník národního boje za osvobození

1945

redaktor listu Dorost

1945–48

redaktor periodika Katolík: list pro kulturu a život z víry; autor textů uvádějících do hloubi křesťanské víry a komentujících soudobé dění (kritika atheismu a materialismu liberalistického, nacistického i komunistického)

únor 1948

zákaz listu Katolík

14. 3. 1950

zatčen kvůli „štvavým“ článkům proti lidově demokratickému zřízení, „rozvratným“ homiliím
a „špionáži“ ve prospěch Vatikánu

31. 3. – 5. 4. 1950  

soudní líčení ve věci Machalka a spol.: první velký proces, který měl na řeholnících ukázat, že je církev společensky nebezpečný nepřítel, jemuž je třeba se postavit; Kajpr shledán vinným z velezrady a odsouzen na 12 let do žaláře a k dalším, doplňujícím trestům

1950–59

vězněn komunisty: od 5. 4. 1950 věznice Praha-Pankrác, od 27. 4. 1950 věznice Mírov,
od 3. 5. 1950 věznice Valdice, od 11. 12. 1951 věznice Leopoldov

13. 9. 1959

při práci stižen infarktem myokardu, zaopatřen, převezen do vězeňské nemocnice

17. 9. 1959

stižen druhým infarktem myokardu, zemřel

září 1959

tělo pohřbeno na vězeňském hřbitově

říjen 1968

tělo exhumováno, převezeno do Prahy a uloženo do řádové hrobky na Vyšehradě

16. 12. 1993

soudně rehabilitován a prohlášen za nevinného

22. 09. 2019              

po opětovné exhumaci ostatky uloženy v kostele sv. Ignáce v Praze                     

22. 09. 2019

zahájen beatifikační proces

4. 01. 2021

ukončení diecézní fáze procesu blahořečení

10. 11. 2021

Kongregace pro svatořečení potvrdila platnost diecézního šetření kauzy, tj. začala římská fáze procesu

 

 

 

 

Publikováno: 19.11.2015 08:34
Aktualizováno: 16.02.2024 20:30