Skupina lidí připravujících se na křest - II. rok

Setkání zájemců o křest (příprava na křest) probíhá v úterý od 18:45 hod. Skupinu doprovází P. Pavel Bačo, SJ, kterého můžete v případě dotazů kontaktovat.

První setkání je 27. září 2017. Sraz na vrátnici jezuitské rezidence (Ječná 2, Praha 2).

Publikováno: 19.11.2015 10:33
Aktualizováno: 08.09.2016 11:47