VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže


 

Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z. s., neboli VKH Praha je společenství především studentů vysokých škol, ale též jejich absolventů a lidí s akademickým prostředím jakkoli spojených. Cílem společenství je poskytnout zázemí studentům během jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchovní růst, navazování přátelství, vzdělávání
a smysluplné využité volného času.

VHK Praha má momentálně cca 200 oficiálních členů, tj. těch, kteří podali přihlášku, ale patří k nám i další desítky těch, kteří oficiálně přihlášeni nejsou, avšak účastní se ať už pravidelných, nebo nepravidelných akcí VKH.

VKH je spravováno tzv. radou, která se skládá z předsedy (Lída Bažantová), místopředsedů (Tomáš Šišák, Petr Barborka, Jitka Jedličková) a v současné době devíti radních, kterým jsou svěřeny nejrůznější úkoly (organizace mší, společenství Útes, přednášek a besed s hosty, plesu; péče o finance, o klub Vzducholoď, propagaci, navazování spolupráce s dalšími společenstvími aj.).

A co přesně děláme?

Pravidelné akce:

Studentské (rytmické) mše – pravidelně každou středu od 19 hod u sv. Ignáce za účasti průměrně 80 – 200 studentů a dalších spřízněných duší. Mši obvykle celebruje náš milý studentský kaplan P. Pavel Bačo, SJ, ale nezřídka k nám zavítají různí hosté – za letošek např. otec biskup P. Karel Herbst, P. Marek Orko Vácha, P. Stanislaw Góra,
P. Radek Tichý aj. Kromě „tradičních“ mší bývají i některé mše „speciální“ – velká zahajovací mše akademického roku, závěrečná mše, z letošních dalších specialit např. misijní mše v rytmu africké hudby, mše tlumočená do českého znakového jazyka aj. Mše si nikdo z nás nedovede přestavit bez spolupráce se scholou Rytmig, která mše pravidelně doprovází.

Klub Vzducholoď – scházíme se ve středu po mše sv. v 19:00 hod. v klubu Vyšší odborné školy Jabok. Cílem tohoto klubu je prolomit bariéry anonymity, nabídnout prostor pro rozhovory, pro navazování přátelství s nově příchozími členy a prohlubování společenství mezi „sklalními“ účastníky.

Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK) – jednou za 14 dní v pondělí, od letoška v nových prostorách, které nám poskytli jezuité přímo v Ječné, tj. v samém centru Prahy, které je dobře dostupné studentům přijíždějícím z různých koutů města. PoVyK, to jsou přednášky a besedy s nejrůznějšími hosty, s nimiž diskutujeme o rozličných tématech
a rozšiřujeme si tak naše obzory. PoVyKu se účastní někteří pravidelně, jiní jednorázově přilákáni tématem. Letošní průměr počtu účastníků se drží kolem 30 osob.

Úterní společenství (Útes) – od letoška nově vzniklé otevřené společenství, jehož cílem je nabídnout lidem možnost duchovně se rozvíjet, bavit se společně o duchovních věcech a modlit se. Některá setkání jsou vyloženě modlitební (např. se zpěvem chval), jiná biblická a/nebo diskuzní. Útes se koná jednou za 14 dní za účasti cca 8 – 15 lidí, jejichž složení není vždy stejné, neboť společenství je otevřené i jen „příležitostně“ příchozím.


Jednorázové akce: jednorázové kulturní aktivity, pouť k 17. listopadu; filmové večery; podzimní a jarní víkendovky; oslava církevního silvestru; páteční roráty v katedrále se snídaněmi u kapucínů; taneční večery; ples VKH; pražská hra (i pro členy jiných VKH ČR a spřízněné); postní páteční křížové cesty za rozbřesku na Petříně (za účasti i dalších pražských společenství); zelenočtvrteční pesachová večeře; Studentský Velehrad a mnohé další.
 

Naší snahou je poskytnout dostatečně pestrý program, aby se každý příchozí u nás v něčem našel, a jsme proto otevřeni dalším nápadům a aktivitám. V ničem, co děláme, bychom se neobešli bez zázemí, které nám tak ochotně poskytují jezuité v podobě duchovní podpory od našeho studentského kaplana, P. Pavla Bačo, SJ a modlitební podpory jeho spolubratří, ale též v podobě podpory materiální – nádherného Studentského centra v jednom z jezuitských domů na Žižkově, od letoška nově také báječně dostupnou místností, tzv. „sedmadvacítkou“ v Ječné, která sousedí s Družinským sálem. Všechno, co děláme, je založeno na dobrovolnictví, a jsme proto rádi za každého, kdo chce přiložit pomocnou ruku k již probíhajícím pravidelným či nepravidelným aktivitám, nebo kdo přijde
a zrealizuje nějakou aktivitu vlastní. Uvítáme zkrátka každého, kdo je ochoten darovat kus svého volného času ostatním a tím vlastně i sobě.

Publikováno: 18.01.2017 03:51
Aktualizováno: 18.01.2017 04:49