Nejbližší události

6. března (úterý)  Setkání nad Starým zákonem
9. března (neděle) 2. skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 hod.
13. března (úterý) Setkání nad Starým zákonem
14. března (středa) Právní poradna (je třeba se předem přihlásit)
16. března (neděle) 3. skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 hod.
20. března (úterý) Setkání nad Starým zákonem
24. března (sobota) Velikonoční setkání pro děti
25. března (neděle) 16:15 hod. křížová cesta – Stabat Mater
29. března (čtvrtek) obřady Zeleného čtvrtka doprovází Svatoignácký sbor: Postní moteta
30. března (pátek) obřady Velkého pátku doprovází Svatoignácký sbor: Postní moteta
1. dubna (neděle) Setkání „Velké kafe“ v Družinském sále po mši sv. v 9:00 hod.
  Missa Brevis in B od W. A. Mozarta zazní v podání Svatoignáckého sboru při bohoslužbě v 11:00 hod.


Aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním rytmu zde uvedeny nejsou.

 

 

 

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 05.03.2018 09:01