Nejbližší události

18. – 24. června kostel sv. Ignáce je zapojen do projektu „Výchova a hodnoty – Týden pro školy“, který pořádá Arcibiskupství pražské 
19. června (úterý) Setkání nad SZ 
28. června (čtvrtek) Zahradní párty
27. července (neděle) koncert k poctě sv. Ignáci

 

Změna pořadu bohoslužeb, zpovídání a adorace o prázdninách

O letních prázdninách (červenec, srpen) jsou mše sv. takto:
pondělí až sobota 7:30 a 17:30 h. Kostel bude otevřen v 7:15 h. Zpovídání 16:30 - 17:30 h.
Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30 h. Zpovídání 6:30 - 7:00 h. a 16:30 - 17:30 h.

Rovněž o prázdninách nebude čtvrteční adorace.

Varhanní doprovod bohoslužeb po dobu prázdnin

Po dobu letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu, budou ranní mše svaté v 7:30 hod. převážně bez varhanního doprovodu. Výjimkou budou svátky a slavnosti, kdy se bude hrát i na ranních mších. Přinášíme tedy stručný přehled, kdy ranní bohoslužby v 7:30 budou s varhanním doprovodem:
3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola
5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola
31. 7. – slavnost sv. Ignáce z Loyoly, patrona kostela
9. 8.
– svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní mše svaté jsou všechny s varhanním doprovodem.

Upozorňujeme, že většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.

Aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním rytmu zde uvedeny nejsou.

 

 

 

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 24.06.2018 07:17