Nejbližší události

24. března (ne) První skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 h.
31. března (ne) Druhé skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 h.
   
13. dubna (so) Postní duchovní obnova pro dospělé i děti


Aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním rytmu zde uvedeny nejsou.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 22.03.2019 15:00