Nejbližší události

9. července (úterý) Setkání nad SZ
16. července (úterý) Setkání nad SZ
31. července (středa) Při bohoslužbě v 17:30 hod. složí věčné sliby do Tovaryšstva Ježíšova P. Petr Havlíček SJ.
Při liturgii zazní Mše D-dur od Antonína Dvořáka; varhany: Vladimír Roubal,
Chrámový sbor řídí Ludmila Porazilová.
4. srpba (neděle) Koncert k poctě sv. Ignáce
6. srpna (úterý) Setkání nad SZ
13. srpna (úterý) Setkání nad SZ
20. srpna (úterý) Setkání nad SZ

 

Bohoslužby, zpovídání a adorace o prázdninách
O letních prázdninách (červenec, srpen) jsou mše sv. takto: pondělí až sobota 7:30 a 17:30 hod.
Kostel bude otevřen v 7:15 hod. Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 hod.
Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30 hod. Možnost svátosti smíření není.
Rovněž o prázdninách nebudou čtvrteční adorace.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 06.07.2019 07:41