Skupina - příprava na biřmování

Setkání zájemců o svátost biřmování (příprava na biřmování) probíhá v úterý od 19:40 hod.
Skupinu doprovází P. Pavel Bačo, SJ, kterého můžete v případě dotazů kontaktovat.

Publikováno: 19.11.2015 10:33
Aktualizováno: 11.08.2016 06:13